www.par.co.il
השקעות נבונות מתחילות עם - פר

עשאלות ותשובות לפני קנית דירה יד שניה.

לאחר  שמצאתם דירה למכירה  בלוח נדלן  או בעיתון  אלו שאלות עלולות לעלות  לפני
קנית הדירה.

 

במקרה  של קניה  מלוח נדלן ממודעות פרסום  דירה למכירה  האם כדי לערוך זיכרון  דברים?
למעט מקרים מיוחדים ביותר ,לא מומלץ לערוך זיכרון דברים לשם  רכישת דירה
וזאת משום שהחסרונות הקיימים בזיכרון דברים עולים על  היתרונות שלו.
למשל ,פעמים רבות בזיכרון דברים שנחתם ,נחתם  במהירות,תוך שהוא איננו מכיל את כול
הפרטים הרלוונטים לעסקה  ואף בטרם נבדקו כל הבדיקות מול העירייה,לשכת רישום המקרקעין,דבר העלול לגרום בעיות קשות בהמשך.
מכול מקום אם ברצונכם לחתום על זיכרון דברים מה שבהחלט אינו מומלץ ,חשוב  לדעת כי זיכרון דברים מהווה  חוזה  מחייב  לכל דבר ועניין,ואם  חסרים בו פרטים ,בית  המשפט עלול להתערב
ולהוסיף פרטים אשר  הצדדים לא התכוונו לכלול בזיכרון הדברים .
חסרון  נוסף  בזיכרון דברים  הדיווח לרשויות המס על ביצוע העסקה מתחיל להחשב
מיום החתימה  על זיכרון הדברים  דבר  בעל השלכות מהותיות.

 

חשיבות הערת  אזהרה-
הערת אזהרה  הינה הערה אשר מבטיחה את זכויות רוכש הנכס .
חשיבותה  שכן היא מגנה  על רוכש  הנכס  מפני מכירה נוספת של הנכס  על ידי   המוכר.
מבטיחה עדיפות של זכותו של הרוכש מפני שיעבודים  ועיקולים  אשר עלולים להיות מוטלים
על הנכס  בידי נושיו  של המוכר.

אזהרה-
אין  לנאמר במאמר זה להוות תחליף לייעוץ משפטי מקצועי ואישי,ואין להסתמך על האמור במאמר זה
לביצוע כל פעולה  שהיא.

 

 

חזרה
כתבות נוספות