www.par.co.il
השקעות נבונות מתחילות עם - פר

השקעה בנדל"ן מסחרי להשכרה

בנדל"ן קיימים מספר ערוצי השקעה, כאשר אחד מהם הינו השכרת משרדים מסחריים להשקעה. הרעיון, פשוט ביותר, אך עם זאת מצריך הבנה עסקית, יכולת איתור הזדמנויות ומהירות פעולה. בשילוב כל אלה, אפשר למצוא משרדים ושטחי מסחר, לרכוש אותם וליהנות מפירות ההשקעה בצורת התשלום החודשי עבור ההשכרה, כאשר במקרים מסוימים, מקבלים בנוסף לעלות השכרה גם אחוז מרווחי העסקים ולכן זו נחשבת לאחת מההשקעות המניבות והאטרקטיביות ביותר.

מהי השקעה חכמה בנדל"ן מסחרי?

הדבר החשוב הראשון הוא לאתר נכס מתאים להשקעה, בהתאם לתקציב העומד לרשותכם, כאשר כיום ניתן להצטרף לקבוצת רכישה ובכך להפחית את המחיר עבור ההשקעה ואת מידת הסיכון. באופן כזה, ניתן לרכוש גם נכס בעל ערך גבוה יותר ועם סיכויי רווח גבוהים בהתאם.

העיתוי להשקעה קריטי ביותר, צריך להכיר ולהבין את מצב השוק הנדל"ן, לבחון את המגמות השונות, את רמת הביקוש לפי אזורים וכדומה, יחד עם זאת צריך לזכור שלא כל המשקיעים מוכנים לקחת את אותו הסיכון, ויש כאלה שיהיו מוכנים להשקיע גם באזור שפחות נחשב, משום הפוטנציאל שהם רואים באותו סוג של נדל"ן מסחרי להשקעה. לעתים  השקעה כזו עשויה להיות מניבה ביותר אך לעתים גם לא ולכן, ההמלצה היא שכאשר השוק במיתון, לא לבחור השקעות מסוכנות מידי.

מדוע כדאי להשקיע בנדל"ן מסחרי?

בניגוד לבתים, מרבית העסקים משכירים את הנכסים לתקופה ארוכה, וכך קיימת יציבות בהכנסה מהשכרת המשרד או העסק, ואפשר תוך זמן קצר יחסית להחזיר את מחיר העלות ולהתחיל לקבל רווח נטו. בנוסף, כאשר משקיעים במרכזיים מסחריים גדולים, במקרים מסוימים מקבלים השוכרים בנוסף לתשלום עבור השכירות גם אחוז מסוים מהרווחים של החנויות המשכירות בתוך השטח, שזו אופציה לרווח גדול ומשמעותי שקיים רק בנדל"ן מסחרי ולא בפרטי.

השקעה בנדל"ן מסחרי, שונה מנדל"ן פרטי בכך שאין חלוקה קיצונית בין אזורים שנחשבים לפחות אטרקטיביים מאחרים, שכן כיום, מרבית אזורי התעשייה והמסחר עוברים פיתוח, נגישים לכבישים מרכזיים ולכן, ההבדל בין שטח מסחרי אחד למשנהו יחסית מזערי. ולכן, אמנם מדובר בהשקעה כספית גדולה, אך בטווח הארוך, רווחית ביותר.

השקעה חכמה צריכה להיעשות ללא כל לחץ, בבחינת כל היתרונות והחסרונות ובייחוד, יש לבדוק את היכולת הפיננסית לעמוד בתשלום עבור ההשקעה, ולא להיכנס לחובות, ההון המושקע צריך להיות ברובו הון אישי, וחלק קטן ממנו ביותר יכול שיהיה ממשכנתא או כל מימון אחר.

נראה אם כן, שמשקיע בסוג נדל"ן מסחרי להשכרה, יכול להניב רווח תוך זמן קצר יחסית, אם הוא מצליח לבחור את הנכס הנכון, בזמן המתאים ובמיקום האידאלי, כאשר ניתן למזער סיכון בהשקעה באמצעות קבוצות רכישה, אך גם אז, כדאי לבצע את הכול לפי תכנית מסודרת תוך בדיקת כל הפרטים ולא למהר לבצע השקעה כלשהי בחופזה, שכן, אחרת עלולים אף להפסיד כסף רב. 

חזרה