www.par.co.il
השקעות נבונות מתחילות עם - פר

משקיע בנדל"ן? כמה דברים חשובים על ביטוח משכנתא!

מחפש ביטוח משכנתא? בכתבה הבאה כל המידע הדרוש לך למציאת ביטוח משכנתא משתלם!

ביטוח משכנתא

ביטוח משכנתא מתלווה לנטילת משכנתא מהבנק, ומטרתו לספק הגנה לכספי הבנק המעניק ללקוח את הלוואת המשכנתא. הביטוח מורכב משתי פוליסות שונות: ביטוח חיים וביטוח דירה. ביטוח חיים מספק הגנה לבנק למצב בו אחד מבעלי הפוליסה ימות במהלך תקופת ההלוואה. הנחת היסוד היא שבמידה ואחד מהמבוטחים ימות, המבוטח הנותר יתקשה לעמוד בהחזרי המשכנתא, ועל כן, חברת הביטוח תהיה זו שתשיב לבנק את כספו. ביטוח הדירה הכלול בביטוח משכנתא מתייחס לנכס בלבד, ללא תכולתו, ומספק כיסוי ביטוחי לנזקי טבע, כולל רעידות אדמה, נזקי צנרת ונזקים לאלמנטים צמודי מבנה. הצורך לביטוח הדירה בביטוח המשכנתא נובע מהעובדה שהדירה משמשת כבטוחה המרכזית בעסקת ההלוואה בין רוכש הדירה לבנק. כגורם המלווה, על הבנק לוודא שלא יפסיד את כספו במקרה וייגרם בעתיד נזק כזה או אחר לדירה.

גובה הביטוח בהתייחס לגובה יתרת ההלוואה

גובה הביטוח מתייחס לגובה יתרת הלוואת המשכנתא, כאשר פוליסות הביטוח משועבדות לבנק בגובה יתרת ההלוואה בלבד. שיטת ההחזר בה בחר הלקוח רלוונטית לגובה התשלום החודשי של ביטוח המשכנתא, כאשר במידה ונבחרה שיטת החזר אשר בה יתרת הקרן פוחתת בהדרגה עם השנים, הרי שגם תשלומי הביטוח יהיו נמוכים יותר עם כל שנה שחולפת. במקביל, במידה והלקוח בחר בשיטת ההחזר "בוליט" (בלון) בה מוחזרות לבנק הריביות בלבד לאורך תקופת ההלוואה, ורק בסופה – מושבת הקרן, גובה תשלומי ביטוח המשכנתא לא ישתנה לאורך תקופת פעילותה של הפוליסה.

ביטוח משכנתא מנקודת מבטו של הלקוח

מסגרת החובה של ביטוח המשכנתא דורשת ביטוח של הדירה בשיעור גובה יתרת הלוואת המשכנתא, בתוספת של עשרים אחוזים. ניתן, כמובן, להסתפק בכך, אולם, ההמלצה היא להעדיף ביטוח משכנתא שגם יספק הגנה לכם, בעלי הדירה, במקרה של נזק. אל תשכחו כי מטרת הפוליסה היא, בראש ובראשונה, לספק הגנה לבנק, ורק לאחר מכן, לכם. במידה ויתרחש בעתיד נזק משמעותי לדירה אתם עשויים להישאר עם דירה הדורשת השקעה רחבת היקף, או ללא דירה כלל, ועל כן, מומלץ מאוד לדאוג לכך שפוליסת הביטוח תכסה גם אתכם, לאחר שהבנק יקבל את חלקו. בדקו מהו גובה ההשתתפות העצמית הדרושה, מהו גובה הביטוח המסופק לנזקי צד ג', והאם קיים כיסוי מלא לנזקי צנרת. במידה והנכס שלכם במצב לא חדש במיוחד, כיסוי צנרת מקיף עשוי לחסוך לכם כסף רב בעתיד הקרוב או הרחוק.

בחירת ביטוח משכנתא

רוצים לדעת עוד על ביטוח משכנתא משתלם? זכרו כי ביטוח המשכנתא עתיד ללוות אתכם לכל אורך חיי ההלוואה, וכי הצעת ביטוח רווחית תספק לכם, בסופו של תהליך, רווח מצטבר, שעשוי להיות משמעותי ביותר. לכן, מומלץ לערוך סקר שוק מקיף ויסודי ולחפש הצעה אטרקטיבית.

חזרה