www.par.co.il
השקעות נבונות מתחילות עם - פר

מדוע כדאי להשקיע בבדיקת בדק בית לפני רכישת נדל"ן

אתם רוכשים דירה חדשה מיד שניה, הכל נראה לכם טוב ויפה: הקירות צבועים, הדירה משופצת, החדרים נאים בעינכם וגם השכנים, המוכר התחייב ואפילו חתם מול עורך דין, אחרי חצי שנה הצנרת מתחילה לדלוף ואתם לא מבינים מאיפה זה בא. המוכר לא עונה לטלפונים ואתם חייבים להזמין שרברב דחוף...
כל הנזק הזה עולה לכם כסף רב ועגמת נפש, ועכשיו, לכו תחפשו את המוכר ואת עורך הדין שלו שסביר להניח שיגידו שהדירה הייתה בסדר גמור..

מה כוללת בדיקת בדק הבית

בדיקת בדק הבית, בודקת את תקינות הצנרת, המרצפות, מפרט הבית, איטום, רטיבות, בדיקות חשמל, סדקים בקירות ובתקרה, ליקויי בניה וכדומה בבנייה חדשה ובבנייה ישנה. תקופת בדק הבית מהווה תקופת אחריות על הקבלן, יחד עם זאת, בדיקת בדק הבית עשויה למנוע הפתעות וגילוי ליקויים בדירות ישנות ותיקונן על חשבון הרוכש שקנה את הדירה בידיעה שאין בה ליקויים או חריגות. לאחרונה, נכנס תקן חדש של בדיקות בדק הבית: בדיקת מסוכנות הקרינה, המוודאת שהבית נמצא במרחק סביר ממקומו או אנטנות הפולטות קרינה סלולארית ואלקטרו מגנטית.

באיזה שלב נבצע בדיקת בדק בית?

בעת רכישת נדל"ן מיד שנייה, יש להקפיד לבצע את בדיקת בדק הבית עוד לפני העברת כל סכום הכסף למוכר ולעגן בחוזה את התנאי לביצוע בדיקות בדק בית, אשר מטרתן לגלות ליקויים ותקלות צנרת, סדקים וליקויי בנייה שונים. מוכר שלא יסכים לתנאי משמע מוכר שפועל בחוסר תום לב, ומודע לכך, שישנם ליקויים או לכך שישנם סיכויים סבירים שישנם בדירה ליקויים שלא מעוניין לתת עליהם את הדין. בעת קבלת סירוב כזה, יותר לכם למשוך את ידיכם מהעסקה, וזאת, בתנאי שצוין סעיף כזה בחוזה ו/אן בזיכרון הדברים
. סייגים:
במקרים שונים ניתן יהיה לחייב את בעלי הנכס המקוריים לשלם על ליקויים אשר נגרמו שלא באשמת הדיירים הקיימים, מצב שיהיה מאתגר הרבה יותר מאשר ביצוע הסדר ההתחלתי במעמד ביצוע העסקה.

מהן החובות של מוכר הנכס בעת מציאת ממצאים בבדיקה?

על המוכר לתקן את הליקויים תוך זמן סביר ולזמן לאיש מקצוע לתיקונים הנדרשים. שני הצדדים יכולים להגיע להסכם של פשרה ולהתחלק בתיקונים הנדרשים במידה והקונה מסכים לשאת בנטל. חשוב מאוד שלא לזלזל בתוצאות בדק הבית, מאחר שליקויים הנמצאים כתוצאה מהבדיקה עשויים לסכן את בני הבית או לא לעמוד בסטנדרטים הבטיחותיים הנדרשים כמו, בטיחות מפני רעידות אדמה ומצבי לחימה או מצבים שבשיגרה..

בדיקת בדק בית במעמד רכישת נדל"ן מקבלן

בעת רכישת דירה מקבלן, ישנה תקופת בדק בית על כל פרמטר וליקוי על פי חוקי בדק הבית במדינת ישראל. במעמד גילוי הליקוי, יגיע בעל מקצוע לאמוד את הנזק ויבדוק האם הנזקים אכן נגרמו כתוצאה מליקויי בנייה מצד הקבלן. יחד עם זאת, רצוי להקדים תרופה למכה ולבצע את בדיקות בדק הבית, במקביל לכניסה אל הבית, במעמד הבדיקה ובעת הגילוי על הקבלן לתקן את הנזקים ולשלם את עלות איש המקצוע אשר ביצע את בדיקת בדק הבית- חובות וזכויות אלה, מעוגנות בחקיקה ובסעיפי חוקי הבניה במדינת ישראל וקבילות בערכאות השונות בבתי המשפט
. ככלל, מניעת פיצוץ צנרת או קריסת גג, עדיפה על פני טיפול בפיצוץ צנרת או גג שהתמוטט-פעולת מנע המתאפשרת ע"י ביצוע בדיקת בדק בית בחברה מקצועית בדירה מקבלן או מיד שניה.

חזרה