www.par.co.il
השקעות נבונות מתחילות עם - פר

הפקעת קרקעות

הפקעה היא פעולה בה המדינה משתלטת על רכושו הפרטי של האזרח, או תופסת את הזכויות של האזרח ברכוש, תוך מתן פיצוי כספי, אך ללא הסכמת הבעלים. הנכס נלקח או לשימוש הממשלה או על ידי משלחת לצדדים שלישיים אשר יקדישו אותו לשימוש ציבורי, אזרחי או, במקרים מסוימים, פיתוח כלכלי.(ויקיפדיה).

הפקעת קרקעות מטרתן הינה ליצור התפתחות מסוימת עבור המדינה ויחד עם זאת להגן על האינטרסים של הממשלה כמו למשל: תשתיות בכבישים, הקמת מסילות רכבת ועוד... לעניין זה יש יתרון, כפי שצוין בכך שזה גורם להתפתחות ושיפור מראה המדינה אך יחד עם זאת פעולה כזו פוגעת באותם אנשים שהקרקעות שייכות להם, אנשים שמתגוררים במקומות מסוימים וצריכים לוותר על בית מגורים או עסקים ועוד...

הפקעת קרקעות- חוקים

רשויות אשר מפקיעות קרקע הינן חייבות לתת פיצוי מלא עבור אותם מתקנים או מבנים אשר מחוברים לקרקע באופן קבוע. כמו למשל מבנים גידוליים. יחד עם זאת, הרשויות אשר מפקיעות קרקעות מחויבות לתת פיצוי עבור אותה קרקע בניכוי חלק ממנה. החלק אשר אינו חייב בפיצוי בהפקעות לפי חוק יהיה בגובה של עד 40% משטחה של הקרקע המופקעת. כידוע לנו, הממשלה שלנו הינה גוף חזק שלעיתים קשה לעמוד מולה בתור אזרח קטן, לכן צריך לנסות ולא לוותר, לקבל מידע על החוקים הקיימים ועל הזכויות של האזרח עצמו על מנת לקבל פיצוי עבור הקרקע שהופקעה או לבטל לגמרי את הפקעת הקרקע.

הפקעת קרקעות- לפעול נכון

חשוב לקחת בחשבון שבעת תהליך קבלת הפיצויים עבור הפקעת הקרקעות, לא תמיד מקבלים את הפיצויים עבור כל הפקעת קרקע, לעיתים קורה שמקבלים גם פיצוי חלקי ולא מלא עבור הפקעת הקרקע. ומכאן ניתן לציין שעל מנת לקבל את הפיצויים בדרך מובטחת יותר ניתן לפנות לשמאי מקרקעין אשר מתמחה ובקיא יותר בתחום, חשוב לפעול כהלכה בעניין זה עוד מלכתחילה.

איזה פיצוי עדיף – קרקע חלופית או כסף?

ניתוח כלכלי שנערך בשנת 2010 גילה כי ההחלטה לקבל קרקע חלופית במקום קרקע שהופקעה שווה 45% יותר מפיצוי כספי. אולם, התהליך ארוך יותר  ותלוי ברשויות המקומיות. אופי הרשות המקומית ורצונה להגיע להסדר מסוג זה הם תנאי הכרחי לקיומה של העסקה. פיצוי בזכויות בנייה אפשרי כרגע רק בערים ובמועצות מקומיות שבשטחן מתבצעת ההפקעה, המוכנות ופתוחות לגישה שונה שבוחנת את הפוטנציאל הכלכלי הגלום בתוכניות.
חזרה