www.par.co.il
השקעות נבונות מתחילות עם - פר

כדאיות מיחזור המשכנתאות לאור הירידות בריבית בנק ישראל

ריבית המשכנתאות נמצאת כיום בשפל חסר תקדים, בנק ישראל הוריד את הריבית בשנה האחרונה ב-1.25%.
הורדות הריבית של בנק ישראל השפיעו באופן רוחבי על כל סוגי המשכנתאות וכתוצאה מכך הריבית בכל מסלולי המשכנתאות ירדה בהתאמה בשיעור של כ- 1.5% בממוצע.
בעקבות ירידות הריבית החדות נוצרה הזדמנות חדשה ומשמעותית למיחזור משכנתאות ולהוזלה משמעותית של ההחזרים החודשיים.

מיחזור משכנתא זהו תהליך בו מחליפים את המשכנתא הקיימת במשכנתא חדשה במבנה משכנתא חדש מתוכנן ומדוייק וכמובן בתנאים טובים יותר.
שיפור תנאי המשכנתא בא לידי ביטוי בהוזלת הריביות ועל ידי כך ניתן ליהנות מהקטנת ההחזר החודשי או מקיצור תקופת המשכנתא ובמקרים מסוימים ניתן אף ליהנות משניהם.

כמה מיחזור משכנתא יכול לחסוך?

סכום תיק משכנתא ממוצע הינו- 700 אלף ₪ וחיסכון על סכום כזה יכול לנוע בין 150-200 אלף ₪.
החיסכון בתהליך מיחזור משכנתא יכול לבוא לידי ביטוי בהקטנת ההחזרים החודשיים במאות שקלים.
כך למשל לקוח שנטל משכנתא של 700 אלף ₪ לתקופה של 25 שנים לפני 5 שנים כאשר רמת הריבית בשוק היתה כ-5% יכול להקטין כיום את ההחזרים החודשים מ- 4,700 ₪ ל-4,000 ₪ מנגד יכול הלקוח לקצר את תקופת המשכנתא ב-4 שנים מיתרת תקופה של 20 שנים ליתרת תקופה של 16 שנים.
סה"כ החיסכון המצטבר בהקטנת ההחזר החודשי הינו- 168,000 ₪ לא כולל הפרשי הצמדה.
ובקיצור תקופה החיסכון אף גדול יותר ויכול להגיע ל- 210,000 ₪ לא כולל הפרשי הצמדה.

תהליך מיחזור משכנתא יכול להתבצע באחד משני האפיקים הבאים:

האפיק הראשון- מיחזור פנימי בבנק המקורי בו נלקחה המשכנתא. זהו תהליך מיחזור קצר וקל שדורש מהלקוח הגשת בקשה למיחזור, תכנון מבנה המשכנתא מחדש וחתימה על מסמכי משכנתא.
ברוב המקרים הלקוח נדרש לשלם דמי פתיחת תיק מופחתים או לעיתים לא נדרש לשלם כלל ובנוסף הלקוח לא נדרש לרשום מחדש שעבודים על הנכס ולכן זהו תהליך קצר.
החיסרון באפשרות זו הוא שהבנק המקורי ינצל ברוב המקרים את העובדה שהלקוחות שואפים לתהליך מקוצר וקל ולכן לא ייתן ללקוח את תנאי הריבית הטובים ביותר שניתן לתת.
האפיק השני- נטילת משכנתא מבנק אחר למשכנתאות ופירעון המשכנתא בבנק המקורי בו נלקחה המשכנתא.
בתהליך זה יידרש הלקוח לבצע שמאות על הנכס ולרשום מחדש את כל הבטחונות הנדרשים בלקיחת משכנתא ולכן זהו תהליך מסורבל שבדרך כלל מקשה על לקוחות.
היתרון המשמעותי הוא שבתהליך זה הבנקים למשכנתאות יתנו ללקוח את הריביות הטובות ביותר משום שהם מעוניינים לגייס אותו כלקוח חדש.
לסיכום- מומלץ לכל בעל משכנתא לבדוק את תנאי המשכנתא שלו מול תנאי השוק ולנהל במקביל משא ומתן מול כל הבנקים למשכנתאות ולא רק מול הבנק המקורי שבו נלקחה המשכנתא.

מאמר זה נכתב ע"י עידן אלקבץ, מנכ"ל משותף בחברת עתיד – ייעוץ משכנתאות.

חזרה