www.par.co.il
השקעות נבונות מתחילות עם - פר

משכנתא – המועד המתאים לרכישת דירה

שלומי שעיה 15/04/2010

מחירי הדירות בעליה, האם זה הזמן המתאים לרכוש דירה? ייתכן ומחירי הדירות יתמתנו ואף ירדו אולי כדאי להמתין?
אמצעי המימון לרכישת דירה מקורם משני אפיקים:

  • הון עצמי
  • הלוואת משכנתא

מחיר הכסף משפיע באופן ישיר על מחירי הדירות, מחיר הכסף הוא פועל יוצא משיעור הריבית על משכנתאות, כסף זול = ריבית נמוכה מעלה את הביקוש ומאפשר לרוכשי הדירות לקבל תמורת אותו החזר חודשי הלוואת משכנתא גדולה יותר.
בדוגמא שלפנינו אפשר באמצעות מחשבון משכנתא פשוט לבחון את השפעת הריבית על משכנתאות על מחירי הדירות וכי שינוי במחיר הדירות יש בו כדי להשפיע בעיקר על החלק של ההון העצמי שאנו מייעדים לרכישת הנכס:
נתונים
מחיר דירה ממוצעת 1 מליון ₪
הון עצמי מחצית משווי הנכס
הלוואת משכנתא נדרשת 500,000 ₪, תקופת החזר 20 שנה ריבית 3.5% החזר חודשי 2,900 ש"ח
כיצד משפיע שינוי של 1% בגובה הריבית?
אם הריבית על משכנתאות יורדת ב-1% ניתן לקבל הלוואת משכנתא ע"ס 547,200 ₪ תמורת אותו החזר חודשי לאותה תקופה מחיר הכסף הוזל בכ- 9.5% ועקב כך כוחות השוק יגררו את מחיר הדירה לעליה בשיעור דומה לכדי 1,095,000 ₪
על בסיס אותו עקרון עליה של 1% בריבית על משכנתאות מייקרת את מחיר הכסף בכ- 8.6% ועקב כך ירד מחיר אותה דירה לכדי  916,000 ₪
ישנם עוד גורמים נוספים שצריך לקחת בחשבון כמו התחלות בנייה, הפשרת קרקעות לבנייה, אזורי ביקוש ועוד, יחד עם זאת מכאן עולה מסקנה ברורה - תזמון מועד רכישת דירה משפיע בעיקר על ההון העצמי המיועד לרכישת הנכס אם כרכישת נכס ראשון ואם לבעלי דירות שמבקשים להחליף בנכס אחר.
מכאן ככל שהלוואת המשכנתא מהווה חלק משמעותי יותר ממחיר הנכס שווה יותר להשקיע מאמצים וזמן באיתור נכס מתאים מאשר לרוץ ולרכוש נכס בלחץ עקב עליית מחירים או להמתין ולהשהות את הרכישה בהמתנה לירידת מחירים, גם השינוי בריבית על משכנתאות אין בו כדי להשפיע על התזמון לרכישת נכס.
כמובן שמי שברשותו הון עצמי ונזקק להלוואת משכנתא נמוכה או לא נזקק כלל להלוואת משכנתא ינהג אחרת וידאג לתזמן את מועד הרכישה.

כתבה זאת נועדה להפנות תשומת לב רוכשי הדירות להשפעת הריבית על מחירי הדירות, אין לראות בכתבה הכוונה או המלצה כלשהי
הכותב סוכן ביטוח פנסיוני העוסק בין השאר בשיווק תוכניות ביטוח משכנתא באמצעות סוכני ביטוח בכל הארץ

חזרה
כתבות נוספות