www.par.co.il
השקעות נבונות מתחילות עם - פר

קנייה מכינוס נכסים – משתלמת, אבל לא תמיד

כמעט כולם שמעו על כונס נכסים אבל מעטים יודעים מה תפקידו ומה משמעות רכישת נכס מכונס נכסים וטוב שכך, שכן מדובר בפונקציה משפטית אותה פוגשים בדרך כלל אנשים וחברות שנקלעו למשבר כלכלי. אפשרות נוספת לפגוש בה היא כאשר מבקשים לרכוש נכס המוצע למכירה על ידי כונס נכסים.

גם מי שאינו מתמצא בתחום, יודע שקניית נכס מכונס נכסים היא בדרך כלל הזדמנות טובה לקנות דירה, במחיר נמוך בהרבה ממחיר השוק. כונס נכסים הוא אדם – עורך דין, הממונה על ידי בית המשפט (או על ידי ההוצאה לפועל) על מנת לטפל בנכסיהם של אנשים פרטיים,או עסקים, שאינם יכולים לעמוד בחובותיהם הכספיים.

במצבים כאלה, מפרסם הכונס מודעה המתארת את הנכס העומדים למכירה והמעוניינים יכולים להגיש הצעות מחיר. אמנם, מדובר במחירי "מציאה", אבל כמעט מול כל יתרון של רכישה מכונס נכסים, עומד גם חיסרון. עם הגשת ההצעה, על הקונה הפוטנציאלי להפקיד אחוז מסויים מסך ההצעה בידי הכונס, כאשר במידה והצעתו מתקבלת אז הסכום משמש כתשלום ראשון עבור הנכס ובמידה והיא אינה מתקבלת, מוחזר אליו הסכום במלואו. אבל אליה וקוץ בה, שכן אדם שהצעתו התקבלה ואינו מעוניין יותר לרכוש את הנכס האמור, לא יקבל בחזרה את הסכום שהפקיד.

בנוסף, מצד אחד יודע הקונה המתעניין שהאדם שהתמנה ככונס מציע נכס שאין כנגדו שיעבודים וחובות כלשהם והוא רשום כחוק, אבל מצד שני, אין לו כל אפשרות לבדוק את שומת המקרקעין של הדירה, הבית, המשרד, או המגרש ועליו לבצע בעצמו את ההערכות בנוגע לערך הנכס.

גם מחירו הנמוך של הנדל"ן מוטל לעתים בספק, מכיוון שלא אחת מגלה הרוכש שמצב המבנה דורש שיפוצים ובכך מאבד, בעצם, את הרווח של המחיר הנמוך. עם זאת, לעתים נמוך המחיר ב – 15% לפחות מערכו האמיתי של הנכס, או מנכס דומה המתפרסם בלוח דירות.

בכל מקרה, אדם המעוניין להגיש הצעת מחיר עבור נכס כזה, מוטב לו שייעזר בעורך דין שיגן על זכויותיו וייוודא שהוא אכן מצבע עיסקה משתלמת.

חזרה