www.par.co.il
השקעות נבונות מתחילות עם - פר

הסבר על מדדי בורסה בישראל

מהו מדד ואילו מדדים קיימים בישראל

מדדי מניות מספקים מידע על פעילות הבורסה עבור נתח שוק מסוים. כמו כן, מעקב אחרי המדד מאפשר לקבל מושג לגבי שינויים בשוק לאורך זמן. את הרכב המדד מעדכנים פעמיים בשנה, וערך המדד מתעדכן מדי 30 שניות. מדדים שונים כוללים בתוכם מרכיבים שונים, כלומר מניות שונות,  ובכך מספקים רמות שונות של מידע. למשל מדד תל אביב 25 (מדד המעו"ף לשעבר) הינו ממוצע משוקלל של שווי השוק של 25 המניות המובילות בשוק הישראלי, הנסחרות בבורסה בתל אביב. מדד תל אביב 75 ותל אביב 100 הם ממוצעים משוקללים של 75 ו-100 (בהתאמה, כמובן) החברות המובילות בישראל הנסחרות בבורסה בתל אביב. השפעתה של כל מנייה על הממוצע נקבעת על פי אחוז ההחזקות של הציבור בה. מדדי תל אביב 25\75\100 מכילים האחד את השני.

ישנם גם מדדים הנוגעים לתחומי שוק מסוימים. למשל מדד התל טק נוגע למניות של חברות מתחום הטכנולוגיה (כולל אלקטרוניקה, מחשבים, מחקר ופיתוח בתחום מדעי החיים, ביוטכנולוגיה, טכנולוגיה חקלאית, קרנות הון סיכון).  בהתאם לאותו עיקרון ישנם גם מדד ת"א פיננסים, ת"א נדל"ן ות"א בנקים.
מדדים נוספים שקיימים הם מדד ת"א-דיב, והוא כולל את מניות החברות בעלות תשואות הדיבידנדים הגבוהות ביותר מתוך החברות הכלולות במדד ת"א-100. מדד מעניין נוסף הוא מדד "מעלה" שהינו פרי יוזמה לאחריות חברתית וסביבתית. מדד זה כולל את 20 החברות הציבוריות המובילות במשק בפעילות חברתית ותרומה.  הארגון המדרג הינו מלכ"ר של עסקים עמיתים אשר שמו להם למטרה לשפר את פני הכלכלה בישראל.

התנהגות המדדים ביחס למניות המרכיבות אותם

המדדים הם ממוצע משוקלל המשקף את השינוי הכללי המתחולל במניות המרכיבות אותם. לכן יכול להיווצר מצב בו מניות רבות יורדות, אולם המדד בכל זאת עולה, שכן המניות המובילות בסולם אותו מדד עולות. כיוון שהמדד יחסי ומתחשב במשקל כל מניה, הוא יכול לעלות למרות שחלק מהמניות המרכיבות אותו סופגות ירידות. כמובן שיכול להתרחש גם המצב ההפוך. באותו אופן, גם יכול להיווצר מצב בו מדד מסוים יעלה, למשל מדד ת"א-25, ובמקביל מדד המכיל את אותן מניות ירד, למשל מדד ת"א-100.

כפי שניתן להשקיע במניות בודדות, כך ניתן להשקיע גם במדדים. השקעה מדדים מתבעת באמצעות קרנות נאמנות המשקיעות במדד מסוים, או באמצעות תעודות סל של מדדים. ההשקעה במדד מסוים באמצעות קרן נאמנות מתבצעת כל שקרן הנאמנות רוכשת באופן פרופורציונאלי את מניות כל החברות המשקפות מדד מסוים, וכך תשואתן דומה לשינויי המדד.חזרה
כתבות נוספות