www.par.co.il
השקעות נבונות מתחילות עם - פר

הכל על מסחר באופציות מעו"ף

מהן בעצם אסטרטגיות אופציות מעו"ף? מי משתמש בהן? ראשית כל, ננסה להבין את המשמעות של "אסטרטגיית מעוף": מדובר בשילוב אופציות מעו"ף המשמשות את הסוחר לייעודים שונים (אופציית קול, אופציית פוט, מכירה, קניה וכו'), כדי לנסות להעניק הערכות שוק אופטימאליות.

אופציות מעו"ף, הפעילות במדד ת"א 25, יודעות להוביל את שוק ההון כיום, ונחשבות אטרקטיביות עבור משקיעים בבורסה, גם אם הן טומנות בחובן סיכון גבוה למדי, ומיועדות ל"יודעי דבר". על אף זאת, כל "הדיוט" יכול להפוך למומחה, אם רק ישכיל ללמוד אופן ביצוע של עסקאות כאלו, ואם יתנסה באסטרטגיות מסחר באופציות שונות.

אלו אסטרטגיות מסחר באופציות מעו"ף קיימות בישראל?

אסטרטגיות מסחר באופציות יהיו מובילות בשוק המעוף, באם יבוצעו הערכות בסיסיות מקדימות, שמתוכן יוקשו אירועים העתידים לבוא. מסחר האופציות בישראל מתחלק באופן כללי לשתי קבוצות: מסחר באמצעות הבורסה לניירות ערך, המציעה מגוון של אופציות מסוגים שונים: אופציות מדדים אופציות מט"ח, אופציות מניות מובילות ואופציות מעו"ף. קבוצה שנייה כוללת חברות פרטיות המציעות מסחר באופציות דיגיטליות: התמקדות בנכסי בסיס מבוקשים, כדוגמת זהב, נפט, מט"ח, מניות סחירות במיוחד ומדדים.

אסטרטגיות מסחר באופציות מעו"ף

ישנם משקיעים שאוהבים שילובים מעניינים – אלו הם האנשים אשר אסטרטגיות אופציות מעו"ף עשויות להתאים להם. מדובר באופציות מעורבות (פוט, קול, קנייה מכירה), כאשר המטרה היא יצירת סל השקעה המשקף את תחזיות המשקיע בנוגע לכיוון אליו שוק ההון הולך.
אסטרטגיות אופציות מעו"ף יכללו פרפר, שוקת, אוכף, מרווח עול ויורד, ועוד. כל משקיע יכול למצוא את האסטרטגיה ההולמת עבורו לנקודת הזמן בה הוא מצוי; באפשרותו לבחור כמה זמן יעשה בה שימוש ומתי ייבחר באסטרטגיה אחרת, בהתאם לשינוי התנאים של שוק ההון.

התאמת אסטרטגיות מסחר באופציות מעו"ף לשוק ההון

לא נרחיב כאן אודות הקונפיגורציה המדויקת שיכולה להתאים כל אסטרטגיה לסוג שוק אחר - נציין רק כי ניתן לאפיין ארבעה סוגי שווקים שונים ולכל אחד מהם לשייך אסטרטגיות אופציות מעוף מסוימות מתאימות. מדובר על: שוק תנודתי, שוק מדשדש (יציב), שוק בירידה, שוק בעליה. כל משקיע – ראוי שיילמד כראוי אסטרטגיות מסחר באופציות מעו"ף בהתאם לשווים השונים, ולבחור מתוכן את זו המתאימה ביותר להשקפותיו ותחזיותיו.

כיצד ניתן לאפיין את שחקני אסטרטגיות מסחר באופציות מעו"ף

אין זה עניין מסובך ללמוד את שוק ההון. בנוסף, פשוט למדי להבין את המשחק באופציות מעו"ף. לאחר שעושים זאת – מבינים את החלוקה הבאה של משקיעים שונים לקבוצות:

  • שחקני אופציות יומיים – מבוססים על ניתוחים טכניים וספקולציות. אלו עושים שימוש נדיר למדי בסוגים של אסטרטגיות מסחר באופציות מעו"ף, שהרי הן מכוונות לרוב לטווחי-זמן גדולים מיום בודד
  • שחקני אופציות עבור גידור – אסטרטגיות מסחר באופציות מעו"ף של אלו, יכולות להניע אותן כדי להגן על אופציות נוספות, או נכסים נוספים שברשותם.
  • שחקנים ארוכי-טווח – עבורם אסטרטגיות מסחר באופציות הן חיוניות, שהרי הם מתכננים להחזיק באופציות אלו עד למועד פקיעתן, או קרוב למועד זה.
  • שחקני השקעות מקצועיים, המשתמשים בפעולות מסוימות, שהן נגזרות של אסטרטגיות מסחר באופציות מעו"ף – וכן מתמקדים בעשיית רווחים מהירים וקטנים.

סיכום
במאמר זה סקרנו אסטרטגיות מסחר עיקריות בהן נעשה שימוש בגופים הפיננסיים בישראל. עוד למדנו על חשיבות ביצוע הערכות בסיס מקימות, על מנת להקיש על אירועים עתידיים. החלוקה לשתי קבוצות עיקריות – באמצעות הבורסה לני"ע ובאמצעות חברות פרטיות, קל יותר לאפיין את השחקנים העיקריים והכלים בהם הם משתמשים עבור אסטרטגיות מסחר באופציות.חזרה
כתבות נוספות