www.par.co.il
השקעות נבונות מתחילות עם - פר

איך לזהות ולהיזהר מ"הרצת מניות"

 

הרצת מניות הינו מסחר בבורסה אשר מטרתו היא השפעה על שער המניה, או ניפוח המסחר. הרצת מניות הינה אסורה על פי חוק. החוק אוסר על העלמת מידע ושימוש במידע שקרי בכדי להשפיע על ערך מניה, והדגש מושם על כוונת הסוחר, ולאו דווקא על תוצאות המסחר בפועל. העונש בגין הפרה של חוק זה הוא קנס ועד 5 שנות מאסר. תקנה זו אינה חדשה, והיא נקבעה לראשונה כבר במאה ה-19 באנגליה. חשיפת מריצי מניות והעמדתם לדין הינה בעייתית בדיוק בשל הדגש המושם על כוונת הסוחר. לדוגמא, ישנם עיתויים בהם שחקנים מרכזיים בבורסה מעלים את רמת הפעילות במסחר בכדי להשפיע על המדד בהתאם להשקעותיהם, אולם לא ניתן להרשיעם כיוון שהם תמיד יכולים לטעון שהם פעלו מתוך אמונה במעשיהם.

הרצת המניות נעשית באמצעות רכישת מניות וגם באמצעות המלצות שגויות על מניות שצפויות לעלות. ישנן שיטות שונות לפזר תשקיפים שכאלו בתפוצה רחבה, במיוחד באמצעות מדיית האינטרנט (הודעות פיקטיביות בפורומים, מיילים עם המלצות אשר "בטעות" אינם מגיעים ליעדם ודרכים יצירתיות נוספות). שיטת הפעולה הקלה ביותר למריץ המניות היא הפעלת מניפולציה על מניות הקטנות. אלו מניות עם מחזורים נמוכים, ולכן מושפעות גם מפעילות אדם יחיד. מריץ המניות מאתר מניה בסגנון הנ"ל, רוכש בה כמות גדולה של מניות, ולאחר מכן פונה לרשת האינטרנט בכדי להפיץ שמועות אודות עלייה צפויה בשערי המניה. אנשים הנופלים ברשתו ובטוחים שעלו על "מציאה" שלא רבים צופים אותה ממהרים ורוכשים אותה. ערכה של המניה עולה, ומריץ המניה מוכר למבקשים את המניות שרכש בתחילה, ברווח.

כיוון שמניות קטנות מושפעות בקלות ממסחר, יהיה זה יחסית פשוט לזהות בהן פעילות "חשודה". כאשר התנהגותה של מניה משתנה, והיא מראה עליות ללא סיבה הולמת, עולה הסבירות כי מדובר בהרצה, שמקורה אף בפעילותו של אדם יחיד. לכן חשוב לחקור את התנהגות המניה קודם רכישתה, ובירור על תשקיפים ותחזיות, כמו גם בדוחות פיננסיים של החברה המנפיקה.
מעבר לכך, כאשר מבצעים רכישה אין להתבסס על מקור אחד או על המלצה בודדת, ובוודאי שלא על המלצה ממקור עלום. המיילים ה"תועים" עשויים להיות מאופיינים בסממנים מכירתיים ברורים שמטרתם להלהיב אתכם, ולמכור לכם את החלומות שלכם, כך שלפני שתספיקו להתפקח – כבר תרכשו את המניה. אלו תמיד צריכים להדליק נורות אזהרה, ויש להתרחק מהם. כמו כן תמיד אפשר ומומלץ להתייעץ עם אנשים מומחים בתחום אשר זהו מקצועם. עדיף להשקיע כסף בייעוץ כלכלי כלשהו אשר יהווה אולי מעין ביטוח, גם אם קלוש, מאשר לשים את הכסף על מניה לא מוכרת, שהתנהגותה אינה צפויה.

כמו כן, הרשות לניירות ערך עושה מאמצים בכדי לבלום ולמזער תופעה זו עד כמה שניתן, ולכן העלתה עמוד בו ניתן לדווח על פעילויות חשודות בבורסה באופן אנונימי. בעמוד זה ניתן להזין מידע העשוי לסייע ולהוביל לחשיפת תרמיות במסחר בניירות ערך, ואינו קשור להרצת מניות בלבד, אלא לכל תחום התרמיות במסחר.חזרה
כתבות נוספות