www.par.co.il
השקעות נבונות מתחילות עם - פר

מהו חיסכון פנסיוני?

חסכון פנסיוני הוא סכום שמופרש מדי חודש ומטרתו לשמש בשנות הפרישה, או במקרה של אובדן כושר עבודה. בנוסף, מכיוון שחסכון פנסיוני משלב בתוכו גם ביטוח חיים, הוא מבטח את בני המשפחה במקרה של מוות בטרם עת, כך שהסכום שנצבר בחסכון מועבר לשארים ומאפשר להם לצלוח את תקופת האבל והטראומה ללא דאגות כלכליות מהאובדן האישי והכלכלי, ולהעמיד את עצמם על הרגליים ביתר קלות.
ניתן לפתוח חסכון פנסיוני שבמקרה הצורך יפריש קצבה חודשית קבועה לכל אורך החיים, וניתן לפתוח תוכנית שמאפשרת למשוך את כל הסכום בבת אחת. בשני המקרים, לא ניתן להגזים בחשיבות ביטוח העתיד הכלכלי. תכנון לטווח ארוך מאפשר לשמור על אותה רמת חיים בפרישה או במקרה של נכות. איש איננו רוצה להעביר את השנים האחרונות בחייו בעוני או במצוקה כלכלית, או, במקרים של נכות, לקרוס תחת ההוצאות הגדלות וההכנסות המצטמצמות. בשורה התחתונה, חסכון פנסיוני עשוי להציל מאסון כלכלי.
מהראשון לינואר 2008 חייבים כל המעסיקים במשק להפריש סכום קבוע לפנסיה של כלל העובדים שלהם. שמו הרשמי של החוק הוא "צו הרחבה לביטוח פנסיה במשק", והוא נועד למנוע מציאות עגומה בה עשרות ומאות אלפי עובדים מגיעים לפרישה ללא אפשרות לכלכל את עצמם. בגלל החשיבות הגדולה שיש לחסכון פנסיוני גם עבור האזרח וגם עבור הכלכלה הישראלית, משנת 2011 גם עצמאים יחויבו להפריש סכום לחסכון הפנסיוני שלהם.

מהו חיסכון פנסיוני ומה הוא כולל?

החסכון הפנסיוני כולל אחת או יותר מהתוכניות האלה: קופות גמל, ביטוחי מנהלים וקרנות השתלמות וקרנות פנסיה.

  • קופות גמל הן תוכניות חסכון לטווח בינוני וארוך. שכירים ועצמאיים שמפקידים כספים לקופות גמל נהנים מהטבת מס של 25 אחוז בעת ההפקדה. את קופות הגמל מנהלים חברות ביטוח ובתי השקעות.
  • קרן השתלמות היא חסכון לטווח קצר או בינוני, וגם היא מזכה בהטבות מס. ניתן להפקיד עד 10 אחוז מגובה המשכורת של עובדים לקרן השתלמות – כאשר החלוקה היא עד 7.5 אחוז מהמעביד ועד 2.5 אחוז מהעובד – ולקבל פטור מלא ממס על ההפקדה. למרות שניתן להפקיד כל סכום שהוא, הטבת המס ניתנת רק עד למשכורת של 16,000 ₪. בעצם, ניתן להפקיד עד 1,600 ₪ פטורים ממס מדי חודש. ניתן למשוך את החסכון לאחר שש שנים.
  • ההבדל בין קרן פנסיה וביטוח מנהלים הוא שבביטוח מנהלים ידוע בדיוק מה תהיה הקצבה החודשית ביום פדיון, בעוד שבקרן פנסיה המקדם על פיו תחושב הקצבה איננו ידוע ועשוי להשתנות בכל רגע. הביטוח הוא חוזה מול חברת הביטוח, וביום הקריאה החוזה מתקיים. בקרן פנסיה חברים עשרות ומאות אלפי עמיתים, ואם אירועים מסוימים מקטינים את הסכום שנצבר בקרן כולה (עליית תוחלת החיים, תביעות כנגד הקרן), כולם סובלים. על מנת לאזן את אי הוודאות הזו, דמי הניהול של קרן הפנסיה נמוכים מאלה של ביטוח מנהלים.


חזרה
כתבות נוספות