www.par.co.il
השקעות נבונות מתחילות עם - פר

איך משלמים פחות מיסים על ההשקעות שלכם?

הרווחתם כסף, מס הכנסה רוצה את חלקו ?  ואולי גם ביטוח לאומי ואולי גם מע"מ, הרבה שותפים לרווחים שלכם, אז מה עושים ?

עיסוק בהשקעות טומן בחובו הזדמנויות עסקיות רבות, הרווחים הגדולים צפויים למי שמעיז, אך גם ההפסדים יכולים להיות עצומים
רשויות המס אוהבות מאוד להיות שותפות שלכם ברווחים ולא להיות שותפות בהפסדים, אבל האם זה חייב להיות המצב ?

תכנון מס נבון דורש הכנה ומחשבה ולצורך כך מומלץ לפנות למשרד רואי חשבון שמכיר על בוריו את חוקי המס השונים ואת הפסיקה הענפה בתחום.

הנה לדוגמא מספר טיפים קטנים, הידעתם שפעילות רבה של קניה ומכירת ניירות ערך יכולה לגרום לכם להיחשב כסוחרים בניירות ערך מבחינת רשות המיסים ואז המיסים על הרווחים שלכם יקפצו מ 20% מס למס מקסימלי שיכול להגיע גם ל 60% מס , מפחיד ?
מצד שני הפסדים במקרה שמדובר בעסק יקזזו הכנסות אחרות שיש לכם (לדוגמא ממשכורת)
נניח שיש לכם מספר דירות הנותנות תשואה מסוימת, האם המס יהיה מס מופחת או שיחליטו עבורכם שמדובר בעיסוק המחייב מס מלא.

החוקים אינם פשוטים, ישנם קריטריונים שונים לכל מקרה ומקרה, כל דבר צריך לשקול ולבדוק ולא אחת תכנון מוקדם וחכם יחסוך מס רב.

מאידך , אם הפעילות שלך בהשקעות הינה פעילות עסקית לכל דבר, חובה עליך לפנות למנהל חשבונות או למשרד של הנהלת חשבונות ולקבל הדרכה ראשונית על פתיחת התיק ברשויות המס ועל ניהול התיק
אי פתיחת תיק או ניהולו עלול לגרום לסנקציות פליליות כבדות ביותר.
במסגרת הנהלת החשבונות תוכל לקזז הוצאות שונות ובכך להקטין את חבות המס שלך, הוצאות שונות יחשבו רק אם נוהלו בהנהלת חשבונות מתאימה, לדוגמא הוצאות מימון המחייבות הנהלת חשבונות כפולה.חזרה
כתבות נוספות