www.par.co.il
השקעות נבונות מתחילות עם - פר

ניהול תיקי השקעות

יש האומרים כי כסף מביא כסף והשקעה בתיק השקעות היא דוגמה מצוינת לכך. ניהול תיק השקעות מאפשר לכל מי שיש בידו סכום כסף כלשהו להשקיע אותו במטרה לגרום לכסף לעבוד בשבילו ולצבור רווחים. בתי השקעות מתמחים בהשקעת כספים במגוון ערוצים, עוקבים אחר התנודות בשוק, מבינים את התמורות הכלכליות המתרחשות בארץ ובעולם ואת משמעותן לגבי החברות השונות והשווקים השונים, ודואגים לעדכון שוטף של תיקי ההשקעות של לקוחותיהם. בתי השקעות בארץ מתמחים לרב לא רק בניהול תיקי השקעות אלא גם בחסכונות פנסיונים, קרנות השתלמות וקרנות נאמנות.

כיצד מבוצעת בניית תיק השקעות
לפני תחילת בניית תיק השקעות יש צורך לחדד את התשובה למספר שאלות:
  • מהם הסכומים אותם ניתן להשקיע?
  • מהו משך הזמן הצפוי להשקעה? האם יהיה צורך במימוש הסכום המושקע לאחר מספר שנים מועט או שההשקעה מיועדת למימוש בגיל הפנסיה?
  • מהי רמת הסיכון איתה המשקיע חש בנוח? האם הלקוח מעוניין בהשקעה שהסיכון בה רב אך הרווחים עשויים להיות אף הם גבוהים או אולי הוא מעדיף רווח שיהיה קטן יחסית אבל הסיכוי לאבד את כספו גם הוא קטן?

צעד נוסף אותו על המשקיע הפוטנציאלי לעשות הוא להחליט מי יהיה אמון על ניהול תיק השקעות זה. לרב מדובר על החלטה לגבי אדם או גוף שיקח על עצמו את ניהול תיק ההשקעות.

כאשר כל הנתונים ידועים אפשר להתחיל בבניית תמהיל שירכיב את תיק ההשקעות. תמהיל השקעות טוב דואג לפיזור הסיכון בהתאם לרמת הסיכון והתשואה המבוקשים.

האם ניתן לבצע בניית תיק השקעות באופן עצמאי

אין מניעה לבנות ולנהל תיק השקעות באופן עצמאי, אולם צריך לקחת בחשבון שניהול התיק דורש ידע ראשוני רב להקמתו, ובנוסף השקעת זמן רבה בביצוע מעקב שוטף אחר המתרחש בשווקי הכלכלה בארץ ובעולם, עדכון שוטף במצב המניות, החברות, והשווקים השונים הכלולים בתמהיל ההשקעות.

עבור מרבית המשקיעים ובוודאי המתחילים מבינהם, הפתרון העדיף הוא פניה לבתי השקעות לצורך יצירת התמהיל המתאים וניהול תיק ההשקעות באופן שוטף.

מהם אפיקי ההשקעות הקיימים

אפיקי ההשקעה השונים מבטאים את יחס הסיכון-תמורה הגלום באפיק הנבחר. בעת בחירת התמהיל שמרכיב את תיק ההשקעות ניתן לבחור את אחוז אפיקי ההשקעה השונים המרכיבים את תיק ההשקעות כגון מניות, פקדונות ואג"ח. השקעה במניות היא השקעה שאפשר להרוויח בה בגדול, אולם אם הבורסה יורדת, אפשר גם להפסיד בה בגדול. מהצד השני, השקעה באג"ח ממשלתיות, לדוגמה, נחשבת להשקעה נטולת סיכון, אולם הרווח הצפוי בה הוא נמוך יחסית.

בעת יצירת התמהיל, קובעים לא רק מה יהיו המניות, אג"ח והפיקדונות שירכיבו את תיק ההשקעות, אלא גם איזה אחוז מהתיק יהיה מושקע במניות, איזה אחוז באג"ח וכו'. ככל שאחוז המניות בתיק ההשקעות גדול יותר, אחוזי התשואה האפשריים עולים גם לגבי התיק כולו, וגם הסיכון עולה בהתאם. תמהיל כזה נקרא תיק השקעות ברמת סיכון גבוהה. מהצד השני אם אחוז הכסף המושקע במניות נמוך ומרבית הכסף מושקע באג"ח, התמהיל נקרא תיק השקעות ברמת סיכון נמוכה.חזרה
כתבות נוספות