www.par.co.il
השקעות נבונות מתחילות עם - פר

להשקיע על בטוח או להמר

כאשר נרצה לבחור באפיק השקעה מתגמל, הפרמטר הראשון בו יש להתחשב הוא מידת הסיכון הרצויה. על פי רב, מידת הסיכון נמצאת ביחס הפוך למידת התשואה. אנשים רבים רואים תשואות גבוהות ומסתנוורים, אולם במקרים רבים יש לבחון דווקא את הצד האפל של המטבע – אחוז הסיכון. כאשר גיל הפנסיה מתקרב, יתכן מצב בו השקעה במניה ספקולטיבית, כדוגמת מניית גבעות עולם למנייה זאת שיעורי תנודתיות רבים,והיא עלולה להביא את המשקיע בה למצב בו ההשקעה שלו משולה להימור בלוטו,שם אתה משקיע סכום נמוך מאוד לעומת סכום הזכייה אך הסיכוי לזכות הוא נמוך מאוד.

לעומת זאת רכישת מניות של חברות גדולות ויציבות כטבע או כפועלים לא יניבו את התשואות הגבוהות של מניית גבעות עולם, אך מצד שני גם קיימת הבטחה מסוימת כי הן לא תתרסקנה, וודאי שלא ביום אחד. עבור משקיעים רבים, במיוחד כאלו שאינם מעורבים ברמת יומיומית במסחר, השקעות במניות מסוג זה שתשואותיהן אינן כה גבוהות כמנייה ספקולטיבית כמו גבעות עולם אך יציבותן רבה יותר והן יחסית חסינות מפני התרסקות פתאומית שלא ניתן לצפות אותה.

יתרונות ההשקעה בקופות הגמל

קופות גמל הן למעשה מסלולי השקעות בהן ניתן להשקיע באמצעות בתי ההשקעות השונים. קופות גמל הוא מסלול השקעה מוערך ומועדף על ידי המדינה, שייעודו העיקרי הוא חסכון לקראת קבלת קצבה בתקופת הפנסיה. השקעה בקופת גמל מקנה הטבות מס הן במעמד ההפקדה והן במעמד המשיכה מהקופה, יתרון שאינו בנמצא בנוגע להשקעות במסלולים רגילים. בנוסף, קופות גמל רבות פועלות בהתאם למסלול הצ'יליאני בו קיימים מספר מסלולי השקעה השונים זה מזה ברמת החשיפה לסיכון. ככלל, השקעות במניות מסוכנות יותר מהשקעות באג"ח ואג"ח ממשלתי. על פי המודל הצ'יליאני קיימים מסלולים שונים והעמית זכאי לחלק את ההשקעה בין מסלולים שונים וכן לעבור ממסלול למסלול במהלך תקופת ההשקעה. היתרון במודל זה הוא היכולת להגביר את מידת החשיפה לסיכון בתחילת תקופת ההשקעה על מנת להגדיל גם את מידת הרווח, וככל שמועד השימוש בכספים קרב, להוריד את מידת החשיפה לסיכון על ידי מעבר למסלול שונה, בעל רמת סיכון נמוכה יותר והשקעה רבה יותר באג"ח ומעטה יותר במניות.

קופות הגמל מנוהלות על ידי אנשי מקצוע בעלי ניסיון רב בשוק ההשקעות שבא לידי ביטוי בין היתר בתשואות הגבוהות יחסית למידת הסיכון הנלקחת. השקעה בקופות הגמל, מלבד הקניית הטבות מס של ניכוי וזיכוי, מורידה את רמת הסיכון לה נחשף העמית, ומאפשרת גמישות לאורך זמן בקביעת רמת הסיכון הרצויה. גמישות זו אינה אפשרית בהשקעה במניות, וודאי לא במניות ספוקלטיביות ומסוכנות .

חזרה
כתבות נוספות