www.par.co.il
השקעות נבונות מתחילות עם - פר

גיוס הון ראשוני לעסק

גיוס הון ראשוני לעסק פירושו הגדלת ההון העצמי שבידי העסק. לרוב, עסקים חדשים הם שזקוקים לגיוס הון במקרים בהם ההון העצמי שבידיהם איננו מספיק לניהול השוטף או להתרחבות הנדרשת. ההון נועד לשמש את המנהלים למימון הפעילות הראשונית של החברה, לפני שהמוצרים או השירותים שהיא מציעה או מתעתדת להציע מניבים רווחים.

גיוס הון לחברות הזנק

הדוגמה המוכרת ביותר לגיוס הון ראשוני מגיעה מכיוון חברות ההזנק (סטארט אפ) בתחום ההייטק. אלה תרות אחר משקיע שיאמין ביכולתן להניב רווחים בעתיד וישקיע כסף שיאפשר לחברות אלה לפעול כמו עסק לכל דבר.
מכיוון שחברות הזנק בתחום ההייטק נמצאות לעיתים קרובות בשלבי הפיתוח למשך מספר שנים לא מועטות - שנים בהן אין רווחים - ההון שהן מגייסות צריך לממן אותן למשך כל אותה התקופה. ככל שהצפי של המשקיעים לגבי הצלחת המוצר או השירות המפותחים גבוה יותר, כך הם מוכנים לקחת סיכונים גדולים יותר, מתוך תקווה לגרוף רווחים משמעותיים בטווח הרחוק.

מה הם מקורות גיוס ההון?

גיוס הון ראשוני לעסק הוא לעיתים קרובות אחת המשימות הקשות והמורכבות עבור כל חברה, שכן הוא מצריך שיווק אגרסיבי של יכולות החברה ועתידה הכלכלי. כיום חברות שמחפשות לגייס הון פונות למקורות שונים.

קרנות הון סיכון

רוב חברות ההזנק פונות לקרנות הון סיכון לשם הגיוס הראשוני, ואלה מגייסות את הסכומים מבעלי הון פרטי או מבנקים. כשמן הן, קרנות הון סיכון והמשקיעים שלהן לוקחים על עצמן סיכון כלשהו מתוך חישוב של רווחים עתידיים גדולים במקרה של הצלחת החברה.
הקרנות האלה – שכל אחת מהן מתמחה בתחום אחר - מחפשות להשקיע בחברה אשר לה תוכנית עסקית רצינית ומסודרת. אולם כמו בכל תחום אחר בעסקים, ליכולת השיווק של ראשי חברת ההזנק את עצמם ישנו תפקיד משמעותי בסגירת העסקה.

חממות טכנולוגיות – הלוואה עם אופציות

חממות טכנולוגיות – חלקן בבעלות המדינה וחלקן עברו הפרטה - משקיעות בחברות שנמצאות בשלבי מחקר ופיתוח. בנוסף למימון, החממות מעניקות עזרה והדרכה בשיווק ובניהול, והן מיועדות בעיקר למי שיש בידיו הוכחות להישגים בעבר או לחילופין למפתחים שהמוצר או השירות שהם מפתחים הינו חדשני במיוחד.

משקיעים פרטיים

המשקיעים הפרטיים משקיעים לרוב בתמורה למניות שליטה בחברה, או תמורה משמעותית אחרת עבור הסיכון אותו הם נוטלים למען החברה. הדרך הטובה ביותר להגיע לאנשים אמידים אלה היא דרך קשרים אישיים.

המדען הראשי וקרנות דו ורב לאומיות

קרן המדען הראשי של מדינת ישראל מעניקה הלוואות של עד 200,000 ₪ לצרכי השקעה בפיתוח. להלוואות אלה אין מועד פירעון, אולם על החברה להחזיר את ההלוואה כשהיא הופכת לרווחית. קרנות דו ורב לאומיות הן קרנות בשיתוף עם מדינות זרות. אלה מעניקות הלוואות בתנאים גמישים ובהתאם לצורך.חזרה
כתבות נוספות