www.par.co.il
השקעות נבונות מתחילות עם - פר

פנסיה וניהול פיננסי נכון

 

forsure_newlogo6.png                                 

מרבית בתי האב בישראל מנהלים את  התקציב המשפחתי ומשקיעים זמן ואנרגיה באיתור הנחות מבצעים
והוזלות  על מוצרי צריכה ושירותים שונים.
למרבה הפלא, על אף העובדה כי ההוצאה הגדולה  ביותר הכספית  במהלך הכלכלי המשפחתי הינה תשלומים והפרשות לתוכניות פנסיה ופוליסות ביטוח משפחתי (ביטוח לאומי, קופת חולים, ביטוחים ממקום העבודה, קופות גמל ,השתלמות , ביטוחים פרטיים, "משלימים" וקולקטיביים שונים).

השקעה המהווה  במרבית המקרים למעלה מ-40% מהכנסתנו ברוטו, כן, בואו נספור יחד : 5% למס בריאות, 5% לביטוח לאומי, כ- 16-20% להפרשות ממקום עבודה (כולל על חשבוננו או כספים שאמורים להיחסך עבורנו ומצויים בהסכם שכר תנאי העבודה והשכר שלנו),10% לקרן השתלמות,ואחוזים רבים נוספים לביטוחים משלימים, בריאות, סיעוד, חיסכון תאונות ועוד.
                         
אך טבעי  כי למרות ההשפעה העצומה של תשלומים אלה על התקציב המשפחתי היום-יומי ועל עתידנו הכלכלי, "נעלמת" היא מעיננו וזאת משום שחלקים נכבדים בה משולמים ומפוזרים באמצעים שונים, דרך מדור שכר (בתלוש), הוראות קבע ולכן רובינו איננו בודקים הוצאות אלה.

עפ"י פרסומים שונים, הן של  משרד האוצר  ושל גופים שונים, מרבית הציבור (כ-80%) משלמים תשלומי יתר, כפילויות וגם תעריפים יקרים ולא מנצלים את מלוא הזכויות הכספיות המוצעות בחוק ולעיתים כמעסיקים עוברים על החוק.

עפ"י מסקנות וועדת בכר , הדרך הטובה והבטוחה לשדרוג פיננסי משפחתי הינה פניה  לתאגיד יעוץ פנסיוני אובייקטיבי ברישיון יועץ פנסיוני מטעם משרד האוצר, שאין לו תלות בחברות ביטוח!
במסגרת היעוץ ,ניתן לקבל ובמחיר עלות נמוך ממשמעותית מההפסד החודשי ונמוך מההוצאה החודשית של בעל עסק ליועצי המס ורו"ח בדיקה וחוות-דעת  בצורה מקצועית ואובייקטיבית לחלוטין ע"י צוות מומחים ומערכות מחשוב נדרשות שתכלול השוואת מחירים  מכל האפשריות הקיימות כיום בשוק ובחירה בטובה והזולה ביותר, ביטול תשלומים עבור כפל ביטוח (אשר בכל מקרה לא מקנה כפל פיצויי...), הפחתת  דמי ניהול, מיצוי הטבות מס בצורה מכסימלית – כסף אמיתי, ווידא תקפות כיסויים.

בדר"כ הייעוץ מניב רווח מובטח של מאות שקלים ואפילו אלפים מידי חודש לעובדים/ עצמאיים בני גיל 30-55 ששכרם (ברוטו) מעל 12,000 ₪ .

מומלץ לבדוק טרם תשלום לייעוץ:

  1. הניתן לקבל הערכת תועלות טרם שאתם מתחייבים!
  2. לוודא שהייעוץ מבוצע ע"י תאגיד ייעוץ (מערכת מומחים ) בעל רישיון תאגיד יעוץ פנסיוני .
  3. האם הייעוץ כולל יועצים בעלי רישיון בתחומי: ביטוח, פנסיה, השקעות, מיסוי ודינים.
  4. לוודא קיום מערכות ממוחשבות הכוללות מידע ואפשרות להשוואות וסימולציות בכל נושאי הביטוח האישי (ולא רק הפנסיוני!) רצוי לבדוק בעצמך שהמערכות קיימות וכוללות האפשרויות ולא "סימולטרים" של חברות פנסיה וביטוח המבצעים השוואה בין מסלולי ביטוח פנסיוני בלבד .
  5. הקיימת מגבלה במספר הפוליסות, קרנות הפנסיה, קופות הגמל וכדומה שיבדקו במסגרת הייעוץ .
  6. האם הייעוץ כולל גם ליווי ובקרה ממוחשב ויעוץ מתמשך לאורך שנים, כולל פגישות תקופתיות.
  7. האם הייעוץ כולל בדיקת תוקף התוכניות .
  8. האם ניתן לשלם עבור הייעוץ באופן חודשי , להתחרט במהלך התקופה של הליווי ולהפסיקו (ולקבל כספך חזרה).
  9. לקבל העתק חתום של חוזה יעוץ מאושר ע"י משרד האוצר.


   
  

המאמר נכתב ע"י
דני טל, מנכ"ל פורשור מומחים
תאגיד לשדרוג פיננסי ויעוץ פנסיוני.

 

חזרה
כתבות נוספות