www.par.co.il
השקעות נבונות מתחילות עם - פר

עמלות על השקעה- בית השקעות מול בנקים

על מנת לסחור בבורסה יש צורך להיות "חבר בורסה". התנאים לחברות בבורסה נוקשים מאוד והם כוללים בין היתר כמות לקוחות מינימאלית, קיום ביטוח נאות, סכום מינימאלי כולל של תיקי ניירות ערך של לקוחות ופרמטרים רבים נוספים. כיום חברים בבורסה כ-27 "חברי בורסה", כמחציתם בנקים ובנקים זרים וכמחציתם השנייה כוללת בעיקר בתי השקעות. כל מי שאינו חבר בבורסה, אינו רשאי לבצע את פעולות הקנייה והמכירה של ניירות הערך ולכן ניתן לראות בתי השקעות קטנים רבים המציעים שירותים של ניהול תיקים בלבד, כאשר פעולות הקנייה והמכירה עצמן נעשות על ידי הבנקים או בתי השקעות גדולים יותר.

בפני האנשים הפרטיים המעוניינים להשקיע את כספם בבורסה עומדות שתי אופציות מרכזיות- השקעה באמצעות הבנק או השקעה באמצעות בית השקעות. בעבר היה ניתן להשקיע בבורסה רק דרך הבנקים ולכן העמלות שהם גבו היו גבוהות מאוד. כיום, בתי השקעות שזכו גם הם לחברות בבורסה, מאפשרים להשקיע את הכסף בעמלות נמוכות משמעותית מהבנקים. אנשים רבים שהתרגלו לעליונותם של הבנקים בתחום, נוטים להשאיר את ההשקעות בידי הבנקים מבלי לבדוק את האופציות האלטרנטיביות.

בכל הנוגע לעמלות של הבנקים מול בתי ההשקעות יש לשים לב למספר פרמטרים:
פעולות קנייה ומכירה של ניירות ערך- הבנקים לוקחים על פעולות אלו עמלה של בין 0.4% ל- 0.7% מסכום ההשקעה, בעוד שהעמלה של חברי הבורסה היא בסיבות 0.1% בלבד.
דמי משמרת- הבנקים גובים דמי משמרת אחת לרבעון בעוד שחברי הבורסה לא גובים דמי משמרת כלל. העמלה השנתית של הבנקים במקרה זה עומדת על כ- 0.5% מהסכום שצבור בחשבון ההשקעות, עמלה שמניבה לבנק מאות אחוזי תשואה לעומת העמלה הנלקחת מהם מהבורסה (כ-0.0035%).
עמלת אי ביצוע- נגבית כאשר נותנים פקודה של קנייה או מכירה שלא בוצעה. עמלה זו עומדת על 24 ש"ח ונגבית על ידי הבנקים בלבד ולא על ידי חברי הבורסה.

מבחינת העמלות, אין עוררין על כך שהעמלות של בתי ההשקעות נמוכות משמעותית מהעמלות של הבנקים, אך אלו לא הפרמטרים היחידים שיש לקחת בשיקלול כאשר בוחנים באיזה גוף משקיעים. אחד היתרונות המרכזיים של הבנק, מעבר ליציבותו היחסית, הוא שהם לא מחייבים את המשקיעים לפתוח חשבון נפרד המיועד להשקעות ואין סכום מינימאלי להשקעה ראשונית. גם בעמלות ניתן לחסוך מעט במידה ומבצעים את הפעולות בצורה מקוונת, אך גם הנחה זו שמעניקים הבנקים לא מצליחה להתחרות בעמלות המוצעות על ידי בתי ההשקעות.

אם כך, בעת ההחלטה על השקעה בבורסה יש לקחת בחשבון את כל הפרמטרים ולבחון איזו השקעה מתאימה עבורך בהתאם למידת המעורבות הרצוייה, סכום ההשקעה הראשונית ורמת הסיכון אותה אתה מוכן לקחת.

חזרה
כתבות נוספות