www.par.co.il
השקעות נבונות מתחילות עם - פר

למה צריך תוכנית עסקית לצורך גיוס השקעות?

מאת ישי מונק

יש מי שניגשים לגיוס השקעה באופן חובבני למדי. הם סומכים על עצמם כאנשי מכירות מעולים שיצליחו ליצור את הסקרנות, הריגוש וההתלהבות אצל המשקיע הפוטנציאלי ויניעו אותו להשתתף בקידום המיזם שלהם. הנקודה היא שאיש מכירות איכותי הוא לא בהכרח איש גיוס השקעות מצליח. אמנם לעיתים נדירות זה מצליח, במיוחד כאשר נוצרת כימיה מצויינת בין הצדדים והיא מחפה על כל השאר, אבל אלה המקרים החריגים.

האם היית משקיע בעסק שמבקש ממך מימון בחובבנות?

כאשר מבקשים לגייס הון על בסיס של שותפות עסקית, או אפילו אם מסתפקים בנסיון לגייס מימון ביניים באמצעות הלוואות – צריך תמיד לחייב את ההיגיון של הצד השני. כל גורם עסקי שמבקש להשיג לעצמו מימון חיצוני כדי למנף את העסק, לפתח מוצר חדש ומהפכני, לעשות פריצות דרך משמעותיות או להבריא את העסק – צריך לחשוב מה הוא היה עושה, לו היה מגיע אליו איש עסקים אחר ומבקש ממנו מימון על סמך המצג שהוא עצמו מציג למשקיעים פוטנציאליים.

להכנס לנעלי המשקיע

כאשר נכנסים לרגע לנעלי משקיע פוטנציאלי מגיעים לתובנות חדשות. פתאום זה נהיה מובן לחלוטין שאנשים לא מכניסים את ידם לכיס בחפזון כדי להשקיע בחלומות של אחרים. הם עושים זאת כאשר רמת הסיכון הנחזית להשקעה היא נמוכה, ולעומתה הסיכוי לרווח הטמון בה נראה גבוה משמעותית. מעבר לזאת, המשקיע צריך גם להתחבר לרעיון העסקי ולהאמין בו. אבל, תסכימו איתי שהרבה יותר קל להאמין בהצלחה הצפוייה כאשר לנגד העיניים עומדים נתונים.

גיוס השקעה מקצועי מתחיל בהצגת תוכנית עסקית

 

על מנת לשפר את תהליך גיוס המימון, בין אם באמצעות השקעה ובין אם באמצעות הלוואה, צריך להיות מסוגלים להציג נתוני תחזית בעלי היגיון כלכלי. איך מבצעים זאת? בדרך כלל, באמצעות תוכנית עסקית. תוכנית עסקית היא לא רק מסכת של נתונים וצפי של הכנסות, שמטרתה לנבא את טווח הזמן שבו ההשקעה תוחזר והעסק או המיזם יתחילו להכניס רווחים, אלא היא גם מתווה דרך ברורה כיצד לעמוד ביעדים ולהפוך את הפוטנציאל העסקי להצלחה עסקית.

תוכנית עסקית – היא סוג של מצג תדמיתי

תוכנית עסקית אינה נושאת רק אופי של תוכנית פעולה מעשית. עצם קיומה, עוד לפני הירידה לפרטים הוא תשדורת מסויימת שעוברת בין מבקש ההשקעה למשקיע הפוטנציאלי. כשמדברים ביזנס, עצם קיומה של תוכנית עסקית הוא סוג של תדמית למיזם או לעסק לו נדרשת ההשקעה או המימון. קיומה של תוכנית עסקית מלמדת קודם כל על רצינות היזם, או בעל העסק המבקש את המימון. היא מעידה גם על בטחון ביכולת לממש את הפוטנציאל העסקי בשני מובנים, במובן של העדר חשש להעברת הנתונים לבדיקה אובייקטיבית יותר של יועץ עסקי או כלכלן ובמובן זה שהיזם מספיק רציני על מנת לייצר לעצמו תוכנית שעל פיה יפעל כאשר יהיה בידיו ההון שיגייס.

הרבה יותר קל לגייס השקעה עם תוכנית עסקית טובה שתומכת את הרעיון העסקי במספרים, מאשר בדברי חלקות בלבד. לכתיבת תוכנית עסקית (אפשרי גם באנגלית) אתם מוזמנים לפנות ל – Bplanned – ייעוץ עסקי יצירתי בטל. 03-7515167

 חזרה
כתבות נוספות