www.par.co.il
השקעות נבונות מתחילות עם - פר

אימון להצלחה עסקית

אלו מאיתנו, שלא למדו כלכלה או מנהל עסקים באוניברסיטה, ושהמלים: מניות, אג"ח, אפיקי השקעה, דמי ניהול, נדל"ן ועוד רבות אחרות, מעלות על פניהם בעיקר סימני שאלה, אפופים בפחדים שמונעים מהם להשקיע את כספם בתבונה, לעשות הסבה מקצועית או לפתוח עסק.

אולם אם נצליח להתגבר על הפחד הראשוני ונבין שכמו בהרבה תחומים אחרים בחיים, אנו רק זקוקים להדרכה הנכונה, לאימון אישי ממוקד בו נבין את המושגים ונשיג היעדים. נראה שהשד אינו נורא כל כך ונתחיל לעשות את צעדינו הראשונים בתחום. עם הדרכה נכונה, נצבור ביטחון, נרכוש עוד ידע ונוכל להתחיל לסמוך על עצמנו בכל הקשור להשקעות הכספיות שלנו ולבחירות הקריירה שלנו. נאמין בעצמנו שיש ביכולתנו להחליף מקצוע או להקים את עסק חלומותינו. במלים אחרות, כל שאנו זקוקים לו הוא אימון עסקי

כשם שנבחר באדם המתאים ביותר על מנת לבנות א ביתנו, או לרפא את מכאובינו, כך חשוב לבחור באדם המתאים ביותר כדי שיכוון אותנו להצלחה עסקית. אימון פיננסי נכון יזהה את המטרה אליה אנחנו רוצים להגיע, יעזור לנו להבחין בין עיקר לתפל, להבין את המושגים הפיננסיים בהם עלינו לעשות שימוש, יכוון אותנו מבחינה עסקית על מנת שלא נעשה פשרות - על עסקאות לא טובות, פרטנרים שלא מקדמים אותנו - שאחר כך נשלם עליהן מחיר כבד. אימון נכון, יכוון אותנו להצלחה עסקית ולפיתוח הקריירה שלנו.   

חשוב להבין, 'הצלחה' זהו מושג מופשט למדי. הגדרת המטרה וזיהוי יעדי המשנה העסקיים, כך שנוכל להבין את סדר הפעולות בהן עלינו לנקוט, הן אבני הדרך לאימון נכון. כל יעד משנה, טומן בחובו משימות נקודתיות שחייבות להיות ברות ביצוע. עמידה במשימות הללו היא שתביא להשגת יעדי המשנה והגשמת המטרה העסקית בכללותה.

 חזרה
כתבות נוספות