www.par.co.il
השקעות נבונות מתחילות עם - פר

אפשרויות קרן השתלמות לעצמאיים

קרן השתלמות לעצמאיים מאפשרת גם לעצמאיים שבינינו ליהנות ממכלול יתרונותיה של קרן השתלמות, למרות שאינם שכירים.

מהי קרן השתלמות לעצמאיים?

קרן השתלמות לעצמאיים הינה קרן המיועדת לעצמאים המתפרנסים ממשלח יד או מהכנסה מעסק. הקרן מאפשרת חיסכון לטווח של עד שש שנים, וניתן להמשיך ולהפקיד בה כספים גם כאשר היא במצב נזיל. עם זאת, חשוב להיות מודעים לכך שמשיכה של כספי ההפקדה, גם אם משיכה חלקית, איננה מאפשרת להמשיך ולהפקיד כספים. במקביל, במידה ותמשכו כספים מהחיסכון, קיום החיסכון איננו נפגע, ותוכלו להמשיך אותו כרצונכם. הטבות המס של קרן השתלמות לעצמאיים הן החלק האטרקטיבי ביותר, כאשר בהפקדת שבעה אחוזים מההכנסה, ארבעה וחצי אחוזים מתוכם נחשבים להוצאה מוכרת, וזאת, כמובן, בהתאם לחקיקה בנושא, המגדירה את תקרת סכומי ההפקדה האפשרית. מעבר לכך, ובניגוד לאופציות מקבילות, רווחי קרן השתלמות לעצמאיים פטורים ממס! ניתן להפקיד בקרן סכומי כסף חד פעמיים, או להתבסס על הוראת קבע חודשית אליה מוספים סכומים גבוהים יותר בהתאם ליכולתו של בעל הקרן בכל חודש. ככלל, קרן השתלמות לעצמאיים מאפשרת חיסכון אפקטיבי עם אופציה לחיסכון לטווח ארוך, ועל כן, עצמאיים רבים בוחרים בה כאפיק המתאים ביותר מתוך מכלול מסלולי ההשקעה המוצעים להם אצל בית השקעות.

קרן השתלמות לעצמאיים – למה?

פתיחת עסק עצמאי כרוכה בהשקעה אין סופית של משאבים מכל סוג, כאשר, בדרך כלל, בעל העסק שוכח לבטח את עצמו מבחינה פיננסית. בניגוד לשכיר שמקום העבודה שלו דואג באופן רשמי לזכויותיו הפיננסיות, הרי שעצמאי אמור לדאוג לעצמו. כעצמאי, בעל העסק משקיע בהקמת העסק את מרבית ההון העצמי שלו, אם לא את כולו, ומקדיש את עצמו לניהול ולפיתוח של העסק, תוך התמודדות שוטפת עם הצורך לפרסם ולשווק את עצמו, לספק את גחמות הלקוחות, להתמודד מול ספקים, ולדאוג שהעסק יתפקד על הצד היותר טוב. במצב אבסורדי זה, כאשר בעל העסק משקיע את כל משאביו הפיננסיים בעסק, ואיננו דואג לעצמו לחיסכון איכותי מן הצד, הוא עלול בהחלט למצוא את עצמו בשעת הצורך מול שוקת שבורה. משום שכך, האופציה של חיסכון בבית השקעות באמצעות קרן השתלמות לעצמאיים, הנחשבת לבעלת תנאים אטרקטיביים יחסית, היא מעין חובה אישית שלגמרי לא מומלץ לוותר עליה, בשביל השקט הנפשי שלכם.

קרן השתלמות לעצמאיים – משיכת הכספים

 בכל הנוגע למשיכת כספי הקרן, התנאים זהים לשכירים ולעצמאיים, כאשר לאחר שש שנים ניתן למשוך כספים מהקרן לכל מטרה בה מעוניין בעל קרן ההשתלמות. ככלל, במידה ובעל הקרן מעוניין לממן באמצעות כספי הקרן לימודים או השתלמויות, הוא יוכל למשוך כסף מהקרן לאחר שלוש שנים, ללא מס. אם יבקש בעל הקרן למשוך את כספו טרם עברו שש שנים ומטרתו איננה לימודים או השתלמות, הוא יחויב במס.    

חזרה
כתבות נוספות