www.par.co.il
השקעות נבונות מתחילות עם - פר

יצירת תיק השקעות בורסאי

 

בני נכונה של תיק השקעות בבורסה דורשת הכנה מקדימה, ועבודה לפי שלבים. אם קראתם את מאמר הטיפים למשקיע המתחיל אתם בוודאי מכירים ומבינים את ההכרח ללמוד את השוק. זאת העבודה שלכם.

השלב הראשון: קבלת החלטות.

לפני שמתחילים לבנות תיק יש להחליט מה יהיה אופיו של התיק. הכיוון הראשון שיש לבחור הוא האם לפעול בערוץ השקעה ישיר או עקיף. הערוץ העקיף כולל קרנות נאמנות למשל. לעומתו, הערוץ הישיר כולל רכישה של ניירות ערך ספציפיים. ניירות ערך ספציפיים יכולים להיות לדוגמא מניות, איגרות חוב או מט"ח.
בעת קבלת ההחלטה על אופי המסלול יש לקחת בחשבון כי הערוץ הישיר דורש זמינות של המשקיע, ומעקב מתמיד אחרי התפתחויות חדשות בשווקים. כמו כן, היות וקבלת ההחלטות על ההשקעות והשינויים בתיק הינה תחת חזקת המשקיע, יש ללמוד ולהבין את תחום ההשקעה. אם הזמן הזה אינו בנמצא, כדאי להעדיף את המסלול העקיף, כאשר גם בו למשקיע יש את היכולת לבחור את הרכב התיק ואת רמת הסיכון הכרוכה בו.

שלב שני: איפה נמצא הידע.

אם בחרתם בערוץ הישיר, אתם זקוקים לערוצי מידע מהימנים שיתנו לכם ולו מושג ראשוני לגבי אפיקי ההשקעה הפתוחים בפניכם. ספק המידע העיקרי בשוק ההון באופן צפוי הינו האינטרנט, אשר מאפשר מידע בזמני אמת, כמו גם אפשרויות מחקר אחורה. מידע רב ניתן למצוא בפורטלים ובעיתונים פיננסיים דוגמת דה-מרקר, גלובס, הארץ, הבורסה לניירות ערך, ואתרים בינלאומיים דוגמת יאהו פיננסים. מעקב ותיוק של מידע הנוגע למניה מסוימת שמעניינת אתכם למשל, יאפשר לכם לנתח את התפתחות התרחישים לאורך זמן, וכך אולי לצפות התפתחויות עתידיות רלוונטיות ביתר הצלחה ודיוק.

שלב שלישי: להגדיר את רמת הסיכון.

באופן כללי ההשקעות מתחלקות לשני סוגי השקעות. ישנן השקעות סולידיות, כלומר בעלות תנודתיות נמוכה, למשל אגרות חוב. וישנן השקעות ספקולטיביות בהן רמת התנודתיות גבוהה יותר, למשל מניות. רמת הסיכון הינה פועל יוצא של סוג ההשקעה בה בוחר המשקיע. בחירה במניות אינה ספקולטיבית באופן חד משמעי, וישנן מניות יציבות אשר שורדות יפה טלטלות ושינויים בשוק הכלכלי, ויש לבחון כל מקרה לגופו.
טווח ההחזקה משפיע גם הוא על רמת הסיכון. יכולת החזקת ההשקעה לאורך זמן מקושרת עם הסוג הסולידי יותר, כיוון שגם אם ישנה התרסקות של ערך המניה, היכולת לדחות את המימוש של ההשקעה עשוי לצמצם הפסדים ואף להניב רווחים. גורם נוסף המשפיע על הסיכון הינו מנפיק המניה או אגרת החוב. יש הבדל בין השקעה במנפיק מבוסס כגון מדינה, לבין השקעה בחברה שקיימת עשרות שנים לבין חברה חדשה שיוצאת עם מוצר חדשני.

שלב רביעי: בניית התיק.

בהרכבת תיק המניות יש לקחת בחשבון שלושה מרכיבים עיקריים והם רכיב מנייתי, רכיב אג"ח ורכיב אלטרנטיבי, דוגמת מט"ח ופיקדונות שקליים. מבחינת אחוזים, הרכיב המנייתי מהווה כ-30% מערך התיק, האג"ח מהווה כ-45% מערך התיק ו-25% האחוזים הנותרים מוקדשים לרכיב האלטרנטיבי.
בתוך חלוקה זו יש חלוקת משנה לתת רכיבים מכל סוג, ויש לקחת בחשבון את הפרופורציה בין רכיבים פנימיים אלו, ואת התלות שלהן ושל רכיבי העל אחד בשני. למשל, אם בוחרים להשקיע בקרן נאמנות מעורבת לפי יחס מסוים בין רכיבי העל, כל שינוי בתיק ישפיע גם על חלקיו האחרים כיוון שהם כולם יחסיים האחד לשני. לעומת זאת, אם המשקיע מעדיך לבחור בקרנות נפרדות המתמחות בכל תחום בנפרד, הוא יוכל לעשות שינויים עתידיים אשר יתבטאו בכל קרן בנפרד בהתאם להחלטתו.
רצוי לבדוק אם הפרופורציות של רכיבי ההשקעה תואמת את המצב בשוק, שכן השוק נתון לשינויים תמידיים, ועל תיק ההשקעות להשתנות בהתאם לשוק. הם אחד מתחומי ההשקעה נסקו בפרק זמן קצר, יש לשקול את האפשרות לקצץ בפרופורציות של רכיב זה, או לשנות את הרכבו הפנימי.
ככלל יש להיות תמיד עם היד על הדופק, ולשמור על עדכניות התיק ועדכניות הידע שברשות המשקיע. כמו כן יש לשמור על גמישות מחשבתית בנוגע למבנה התיק ולא לחשוש משינויים.חזרה
כתבות נוספות