www.par.co.il
השקעות נבונות מתחילות עם - פר

ייעוץ עסקי לקראת רכישת עסק חדש

*מאת ישי מונק

העיתונים והאינטרנט מלאים בהצעות עסקיות והזדמנויות של פעם בחיים לרכישת עסק. המודעות המפתות, מדברות על עסק "פעיל", על "פרנסה ל- 3 משפחות", על מכירה במחיר מצחיק בשל נסיעה לחו"ל, מחלה או סיבה עלומה אחרת. כל אדם שנתקל במודעה כזו, שואל את עצמו, כמה אמת כמה בדיה, יש בתוך הנתונים שמוצגים לו על ידי בעל העסק. זה בדרך כלל לא מונע ממנו ליפול למלכודות עסקיות שקשה להיחלץ מהן.

איך יודעים אם כדאי לרכוש עסק?

טייסים מאומנים לסמוך על המכשירים בתא הטייס ולפעול על פיהם, גם אם החושים אומרים להם אחרת. אבל גם אימונים רבים, אינם מבטלים לחלוטין את האפשרות שטייס ילקה בורטיגו, יתעלם מהמכשירים ויתרסק אל האדמה או הים. כך גם אנשי עסקים מיומנים. איש העסקים הטוב ביותר עלול ללכת שבי אחר איש שיחו המשווק לו עסק ולהאמין שאם רק ירכוש את העסק או ייכנס כשותף, רווחים מפליגים מחכים לו על העץ והוא רק יצטרך להושיט ידיים ולקטוף אותם כפרי בשל. כשהטעות מתגלית, זה בדרך כלל בשלב בלתי הפיך והמשמעות היא הפסד ממון ולפעמים גם הסתבכות משפטית.

האם ניתן לצמצם סיכונים לקראת רכישת עסק חדש?

ישנם אנשי העסקים שאינם נעזרים בשירותי ייעוץ עסקי לקראת רכישת עסק, וחבל. רכישת עסק היא פעולה שניתן להעריך בצורה מדעית למדי את כדאיותה. יועץ עסקי טוב, שיודע לעשות שימוש בכלים המקצועיים שיש לו, עשוי לחשוף מבעוד מועד, תרגילי עוקץ, רמאויות, הצגת נתונים מטעה ועוד. הוא עשוי להגיע למסקנה שהעסק לא בשבילכם ולחסוך לכם טעות שעלותה גבוהה במיוחד.

כלי העבודה של יועץ עסקי

 יועץ עסקי שיתבקש לחוות דעה אם לרכוש עסק מסויים או לא, יוכל לעשות שימוש בכלים המקצועיים שלו, כגון: מאזן, דו"ח רווח הפסד, או דו"ח תזרים מזומנים שיספקו לו תמונת אמת על העסק המוצע לכם ועל התאמתו לצרכים שלכם. לאחר בחינת המספרים תוכלו להעריך מחדש את הכדאיות העסקית של רכישת העסק ולהחליט אם לרכוש אותו אם לאו. הפעם החלטתכם תהיה מבוססת על עובדות ולא על פנטזיות.

 

 

חזרה
כתבות נוספות