www.par.co.il
השקעות נבונות מתחילות עם - פר

Sector Snap

כלי זה מציג מידע על מדדי מניות עולמיים, ובנוסף על מניות יחידות בארצות הברית הממוינות על פי סקטורים. מוצגות המניות המובילות בכל סקטור. לחיצה על שם המניה מעלה מידע מורחב עליה. מידע זה כולל הערכות סיכון בהשוואה לשאר השוק, תשואה צפויה, ותשואה צפויה בהתאם לסיכון. כמו כן מוצג גרף המתאר את השינויים במחיר המניה מספר חודשים אחורה. אופציה נוספת היא להשוות גרפים של שתי מניות נבחרות באותו עמוד.

חזרה
כתבות נוספות