www.par.co.il
השקעות נבונות מתחילות עם - פר

Market Watch

כלי זה מציג עבור המשקיעים רשימה מעודכנת של מדדי מניות באסיה בזמן אמת. הכלי מספק מידע לגבי השווקים MSE (National Stock Exchange of India) ו-BSE (Bombay Stock Exchange) באותו כלי. כמו כן מוצגים גם המרוויחים הגדולים והמפסידים הגדולים בשוק זה בכל רגע.

המידע הנוגע לגבי שווקי ה-BSE וה-NSE מוצג בלשוניות נפרדות, כאשר בכל לשונית מוצגים ארבעה מדדים מובילים של השוק הרלוונטי. לחיצה על כל אחד מהמדדים תעלה בעמוד חדש תצוגה של הרשימה המלאה של המניות המרכיבות את אותו מדד.

בנוסף ישנה לשונית עבור רשימות המניות הרווחיות ומניות ההפסד בכל אחד מהמדדים כוללות את המחיר הנוכחי ואת אחוז השינוי. לחיצה על "view all" תפתח את רשימת המניות המלאה בעמוד נפרד.

חזרה
כתבות נוספות