www.par.co.il
השקעות נבונות מתחילות עם - פר

אקסלנס נשואה

ההיסטוריה של בית השקעות אקסלנס נשואה

חברת אקסלנס השקעות החלה את דרכה עם היווסדה בשנת 1992. בשנת 2003 התרחבה החברה עם רכישתו ומיזוגו של בית ההשקעות נשואה זנקס לתוך קבוצת אקסלנס. היקף פעילותה של אקסלנס נשואה מסתכם בכ-40 מיליארד שקל, המנוהלים בנכסים פיננסיים. בחברה מועסקים מעל 450 עובדים.
החברה אקסלנס נשואה נסחרת בבורסה, ובשנת 2005 הייתה מניית החברה בין חמשת המניות הטובות ביותר לשנה זו.

פתרונות השקעה המוצעים ללקוח

ניהול תיקי השקעות בארץ ובחו"ל; ניהול קופות גמל, קרנות השתלמות ופנסיה; ניהול תעודות סל ואופציות כיסוי; ניהול קרנות נאמנות; שירותי יעוץ ומסחר במט"ח; שירותי חיתום וגיוסי הון; פיתוח ניהול ומסחר במכשירים פיננסיים; שירותי חבר בורסה ומסחר בארץ ובחו"ל; שירותי מחקר ואנליזה; פוליסות השקעה; ניהול ותפעול אופציות לעובדים; ניהול קרן ריט; ניהול קרן גידור.

מנהלים

40% מהחברה נמצאים בבעלותם של המייסדים והמנהלים. 40% נוספים הינם בבעלותה של חברת הביטוח הפניקס, ו-20% הנותרים הינם בבעלות הציבור.

יו"ר – רוני בירם.

יו"ר – ד"ר גיל דויטש.

מנכ"ל – דוד ברוך. בתחילת שנת 2008, מונה דוד ברוך להחליף את גיל דויטש בתפקיד מנכ"ל אקסלנס נשואה. ב-9 השנים שקדמו לכך שימש ברוך מנכ"ל בנק ירושלים. בין תפקידיו הקודמים כיהן גם כמנהל מרכז ההשקעות במשרד התעשייה והמסחר, וכסגן הממונה על אגף התקציבים במשרד האוצר. ברוך הינו בעל תואר M.B.A במנהל עסקים, עם התמחות במימון, ותואר B.A בכלכלה, שניהם מטעם האוניברסיטה העברית,

פרויקטים מיוחדים

פרויקט חונכות אישית של עובדי אקסלנס נשואה עם ילדי בית הילדים ע"ש אלעזרקי.
פרויקט מצוינות בשיתוף המסלול האקדמי המכללה למנהל - במסגרת הפרויקט מעניקה חברת אקסלנס נשואה מלגות לסטודנטים מצטיינים ולסטודנטים נזקקים, בנוסף למיזמים כגון כנסים, הדרכות, מחקרים ושילוב בוגרים בחברה.
פרויקט אמץ לוחם בשיתוף חטיבת גולני.

חזרה