www.par.co.il
השקעות נבונות מתחילות עם - פר

פסגות-אופק בע"מ

ההיסטוריה של קבוצת פסגות-אופק בע"מ

בית ההשקעות פסגות אופק בע"מ הינו תוצאת איחודם של שני בתי ההשקעות אופק ופסגות. האיחוד נעשה במטרה לבנות בית השקעות ראשון, שיוביל את ענף בתי ההשקעות בארץ.  תחילת פעילות הקבוצה בשנת 1963, עם הקמת "אופק ניירות ערך והשקעות" על ידי בנק לאומי. ב-1989 מקים בנק לאומי את חברת קרנות הנאמנות פסגות, והאיחוד בין השתיים התבצע בשנת 2003. היום קבוצת פסגות אופק פועלת בשליטת קרן ההשקעה הבינלאומית קאפיטל יורק, שרכשה את הקבוצה בשנת 2006. בשנים 2008 ו-2009 התרחבה הקבוצה כאשר רכשה את קופת הגמל "גדיש" ואת קומות הגמל של פריזמה בהתאמה. כיום היקף פעילותה של פסגות אופק מסתכם ב-121 מיליארד שקל במגוון רחב של אפיקי השקעה.

פתרונות השקעה המוצעים ללקוח

קרנות נאמנות: ישנן מעל 50 קרנות נאמנות הנמצאות תחת ניהול חברת הבת של פסגות-אופק, "פסגות מנהלי קרנות נאמנות", וישנן קרנות נוספות בפיתוח הפונות למסלולי השקעה ייחודיים בענף. החברה נחשבת לגדולה והבולטת בשוק קרנות הנאמנות בארץ.
ניהול תיקי השקעות בארץ ובחו"ל: החברה פסגות ניירות ערך מאגדת במקום אחד את כל שירותי ההון הנדרשים, ובכך מאפשרת ניהול מקצועי של תיקי הלקוחות על ידי צוות מנהלי תיקי הלקוחות. החברה מנהלת תיקים עבור לקוחות פרטיים, חברות ולקוחות מוסדיים.
קופות גמל: פסגות מנהלת את קופת הגמל "גדיש", שהינה הגדולה בישראל, ובנוסף את קופות הקמל של פריזמה שעברו לניהולה של פסגות-אופק בשנת 2009. היותה של פסגות חברה גדולה ומבוססת מעניקה ביטחון לחבר הקופה.

בנוסף פסגות אופק הינה החברה הגדולה והבולטת בתחומי קרנות פנסיה, השתלמות ופיצויים; ברוקראג' ושירותי מחקר; קרנות גידור.

מנהלים

אריק שטיינברג – יו"ר:
בעת תואר ראשון בכלכלה ומדעי המדינה מטעם אוניברסיטת תל אביב.

רועי ורמוס – מנכ"ל: רועי ורמוס הינו בוגר באוניברסיטה העברית בירושלים בתארים כלכלה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה. כמו כן הוא בעל תואר מוסמך מנהל עסקים מטעם אוניברסיטת בר אילן, ובעל רישיון מטעם הרשות לניירות ערך. כיום לורמוס מעל 13 שנות ותק בתחום שוק ההון, הוא מנכ"ל פסגות קרנות נאמנות החל משנת 2003, ומנכ"ל פסגות בית השקעות מסוף שנת 2006.

חזרה