www.par.co.il
השקעות נבונות מתחילות עם - פר

בית השקעות אלטשולר-שחם

ההיסטוריה של בית השקעות אלשולר-שחם

זוהי קבוצת בתי השקעות אשר התאגדו יחד, והראשונה שבהן הוקמה בשנת 1990 על ידי גלעד אלטשולר וקלמן שחם. בית ההשקעות מנהל אפיקי השקעות בהיקף של 14 מיליארד ₪. אלטשולר שחם שמו את הדגש החברתי במקום גבוה בסדר יומם, והם משקיעים מדי שנה 2 מיליון שקלים חדשים ואף יותר בפרויקטים קהילתיים בארץ.

פתרונות השקעה המוצעים ללקוח

תיקי השקעות: אלשוטלר-שחם מציעים ניהול תיק השקעות של הלקוח באמצעות בנק הלקוח, כאשר בית ההשקעות מקבל ייפוי כוח לפעול בניירות הערך בחשבון הלקוח. ללקוח גישה שוטפת למעקב אחר פעילות בית ההשקעות בחשבונו. תיקי ההשקעות מנוהלים בחלקם באופן אישי על ידי גלעד אלטשולר וקלמן שחם.
קופות גמל: בית ההשקעות מציע שלושה סוגים של קופות גמל - קופות גמל לתגמולים ו/או פיצויים לשכירים ותגמולים לעצמאיים, קרנות השתלמות, וקופות מרכזיות לפיצויים.
קרנות פנסיה: מוצעות שתי קרנות פנסיה על ידי החברה – קרן פנסיה מקיפה וקרן פנסיה כללית.
קרנות נאמנות: אלטשולר שחם מנהלים מעל 20 קרנות נאמנות, תחת 11 קבוצות, ומציעים מסלולי השקעה מגוונים באפיק זה.

שירותים נוספים המוצעים על ידי אלטשולר-שחם: ניהול ונטרול סיכונים; גיוס הון ומשקיעים לחברות.

מנהלים

מייסד החברה: קלמן שחם

עוסק בתחום שוק ההון משנת 1970. לשעבר מנכ"ל משותף. כיום מנהל תיקים ובעל שליטה בחברת האם.

מנכ"ל משותף: גלעד אלטשולר

בעל ניסיון של 20 שנה בניהול תיקי השקעות. תחומי התמחותו הינם מניות, אגרות חוב ואופציות.

מנכ"ל משותף: רן שחם

לרשותו עומדים 10 שנות ניסיון בתחום שוק ההון, נמצא בתפקיד מנכ"ל משותף מחודש יולי 2008.

פרויקטים מיוחדים

פועל גלבוע גליל עליון – בית ההשקעות מאמץ מזה ארבע שנים את קבוצת הכדורסל הפועל גלבוע גליל עליון.
First Israel – מיזם לקידום החינוך הטכנולוגי בבתי הספר.
תמיכה בספורט הישראלי – תומכים בליאור שמעוני, גולשת צעירה.חזרה