www.par.co.il
השקעות נבונות מתחילות עם - פר

מה הן מניות

מניה הינה למעשה תעודת שותפות בחברה מסוימת. חברות מנפיקות מניות בכדי לגייס הון מיידי לפיתוח החברה, ובתמורה מעניקות לרוכשים אותן, הם בעלי המניות – המשקיעים בחברה, זכויות מסוימות בחברה וברווחיה. ישנם סוגי מניות שונים ומגוונים, על פיהם נקבעות זכויות בעליהן בחברה, בקבלת ההחלטות ובחלוקת הרווחים. ישנן מניות המקנות זכויות על רווחי החברה וזכויות ללקיחת חלק בקבלת החלטות, ויש מניות המקנות רק אחת משתי זכויות אלו. ישנן גם מניות המעניקות זכויות יתר בחלוקת הרווחים מעבר למניות אחרות. אמנם מכירת מניות לציבור מדלדלת את יכולת השליטה של החברה על קבלת ההחלטות מאחר ובעלי המניות מקבלים קול להצבעה, אולם קיימים גם סוגי מניות מיוחדים שמטרתם למנוע בעיה זו.
השקעה במניה מסוימת נעשה מתוך אמונה ששווי השוק שלה יעלה בעתיד, וכך יתוגמל המשקיע ברווחים, ובנוסף יוכל למכור את המניה במחיר גבוה ממחיר הרכישה שלה. שווי השוק של חברה נגזר משווי המניות של חברה ומהמחיר בו הן נסחרות בשוק. שווי השוק הוא מכפלת מחיר המניה במספר המניות הקיימות שלה.
הסיבות להנפקת מניות הינן שונות מגוונות. הבסיס הוא כמובן גיוס הון, הנדרש לצורך הרחבת מעגלי כוח אדם, הגדלת יכולת הייצור, פיתוח משאבים וטכנולוגיות מתקדמות יותר, רכישת חברות מתחרות, פירעון הלוואות, חשיפה, אחזקות נזילות עבור בעלי החברה, התבססות לצורך הקלה על גיוס הון עתידי ועוד סיבות.

 
 
אפשרויות המסחר בניירות ערך
ישנם עשרות אם לא מאות אנשים שמתחילים לסחור בניירות ערך בכל יום. בין אם אותם אנשים עושים זאת בעצמם תוך שימוש בתוכנות מחשב מביתם שלהם ובין אם הם עושים זאת על ידי שימוש בשירותיו של בית השקעות כלשהו.
המשך
מתי למכור מניה
הרבה משקיעים מתרכזים במחקר של הזמן הנכון לקנות מניה, ואפשר למצוא שפע של מידע באינטרנט בנושא. אולם קניה הינה רק חצי הדרך לתשואות ורווחים. שוק המניות הוא מאוד משתנה ודינאמי, ובעל תנודתיות רבה. היות שכך, יש לדעת לא רק מתי הוא העיתוי הנכון לקנות, אלא גם מתי הוא הזמן הנכון למכור את המניה. בסופו של דבר הרווח נמצא במימוש נכון מבחינת עיתוי השוק.
המשך
סוגי מניות
בחדשות הכלכלה מדברים באופן שוטף על מניות, ועליה וירידה בערך שוקי המניות, אולם ישנם סוגים שונים מגוונים של מניות. להלן סקירה קצרה של סוגים השונים של מניות, והסבר על כך אחד מהם.
המשך
 

כל המאמרים

 

חזרה