www.par.co.il
השקעות נבונות מתחילות עם - פר

פדיון קופות גמל וקרן השתלמות

המאמר נכתב ע"י אורלי יונאי

לאחר משברים בבורסה ובשוק ההון בכל רחבי העולם קיימת תופעה של לחץ גבוה מצד לקוחות הבנק למשוך את הכסף השייך להם בקופות הגמל וכן בקרן השתלמות.
רוב קרנות ההשתלמות וקופות הגמל מבצעות השקעה של בין 25 ל-30 אחוזים במניות ובנוסף לכך השקעה של 35 אחוזים באגרות החוב מסלול זה נקרא המסלול הכללי.
על פי ניסיון עבר,ובחינה של מדד המניות לאורך ההיסטוריה ניתן לראות כי לאורך זמן המניות עולות, לכן לקוח אשר לא זקוק לכסף בטווח הקצר או באופן מיידי מומלץ לו לא למשוך את כספי קופות הגמל וקרנות ההשתלמות ולהשאירם במסלול הכללי. המלצה זו היא מכיוון שחישוב התנודות במדד המניות בת"א מצביע על עליה במניות לאורך העשור האחרון ב 160% ומתוכם בחמש שנים האחרונות ב 53%.
כאשר הלקוח זקוק לשימוש בכספים בטווח הקצר ההמלצה היא לבצע העברה של הקופה המושקעת במניות אל קופת חיסכון שאינה מושקעת במניות וכך היא נותרת קופה חסרת סיכונים (ישנם מספר לא מועט של קופות גמל במגוון מסלולים ובין היתר גם מסלול של קופה חסרת סיכונים). מרבית האנשים אשר מושכים את כספי הקופות מתכננים להפקיד את הכסף בפיקדונות בבנק, דבר אשר מבטיח ריבית קבועה מראש אך נמוכה.
ללקוחות אשר בכל זאת מעדיפים להשקיע בדומה לחיסכון שיקלי בבנק ניתן להשקיע במסלולים דומים בקופות הגמל, מסלולים אלו דומים לפיקדונות בבנק, היתרון של מסלולים אלו בקופות הגמל על פני פיקדונות הוא בפטור מלא ממס רווחי הון על היתרה שהייתה עד לשנת 2002 וכאשר עומדים בקריטריונים שנקבעו ניתן גם לקבל פטור מלא גם על היתרה שנצברה לאחר 2003, וזאת בהשוואה לתשלום מס של 15% מהרווחים של פיקדון שיקלי.
בנוסף, ישנו יתרון של קופות הגמל שמאפשר ליהנות כל שנה מניכוי וזיכוי מס, דבר אשר לא קיים באפיקי השקעות אחרים בבנק.
הבחירה במסלולי ההשקעה השקליים בקופות הגמל מתאימות למבקשים השקעות ארוכות טווח. פרט נוסף וחשוב הוא שכאשר מתבצעת החלפת מסלולי השקעה האחריות עוברת אל הלקוח והוא נדרש לעקוב אחר הביצועים של הקופה שלו ובמידת הצורך לעשות שינוי בין המסלולים. בהצלחה.

חזרה
כתבות נוספות