www.par.co.il
השקעות נבונות מתחילות עם - פר

מיטב בית השקעות

ההיסטוריה של בית השקעות מיטב

בית ההשקעות מיטב פועל משנת 1979. החברה מטפלת בהשקעותיהם של לקוחות פרטיים ולקוחות מוסדיים, זאת באמצעות שירות הבנקים בישראל. אחת מבתי ההשקעות הפרטיים הגדולים בארץ.

פתרונות השקעה המוצעים ללקוח

ניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, קרנות השתלמות ופנסיה, ניהול תעודות סל, מסחר עצמאי, ניהול סיכונים, בנקאות להשקעות, חיתום והנפקות, קרנות גידור, שירות ברוקראז', מידע פיננסי, מכללת מיטב.

מנהלים

יו"ר ומנהל השקעות ראשי: צבי סטפק

הקים את בית ההשקעות בשנת 1979. בעל תואר מוסמך במנהל עסקים מטעם אוניברסיטת תל אביב. מנהל השקעות ראשי של בית ההשקעות מיטב, ויו"ר בפועל.

מנכ"ל: אבנר סטפק

הינו בעל תואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת תל אביב בתוכנית Kellogg Recanati, המשותפת עם אוניברסיטת Northwestern.

מנכ"ל משותף: שלמה סימנובסקי

תואר ראשון מטעם אוניברסיטת ירושלים במקצועות כלכלה וסטטיסטיקה. לסימנו בסקי 30 שנות ניסיון בשוק ההון. הוא כתב וערך את ספרי השנה של הבורסה החל משנת 1986, וכתב ספרים נוספים בתחום הכלכלה ושוק ההון, מימון וחשבונאות.

פרויקטים מיוחדים

ניהול פרויקטים להפחתת פליטת גזי פחמן בתעשייה – מיטב השקיעה בחברת אקוטריידרס, בה מייצרים  ללקוח נכס פיננסי עבור ביצוע פעולות הגורמות להפחתה בגזי חממה.
ארגון מידות – הוקם על ידי מיטב בית השקעות בשיתוף עם ארגון ג'וינט ישראל ועם יעקב בורק. מטרת הארגון הוא לדירוג מלכ"רים ובכך לסייע לתורמים בבחירת יעדי תרומה, הרחבת ההיכרות של מתנדבים עם מוסדות אלו, והזדמנות למוסדות עצמם להתבלט ולהציג מדדי איכות.

חזרה