www.par.co.il
השקעות נבונות מתחילות עם - פר

שיטות מסחר עיקריות בפורקס

ישנן שתי שיטות ניתוח בסיסיות על פיהן ניתן ליצר אסטרטגית מסחר בפורקס. ישנה השיטה הפונדמנטליסטית, כלומר ניתוח יסודי, או השיטה הטכנית, כלומר ניתוח טכני.

ניתוח פונדמנטלי (יסודי)

שיטת ניתוח זו, כפי שניתן להבין משמה, מתבססת על למידה והבנה של הבסיס של כלכלות שונות בעולם, ועל איתור והבנה של מגמות שינוי אפשריות בשערי המטבע של מדינות אשר עשויות להוות מוקד עניין עבור הסוחר. אסטרטגיה זו גורסת כי הבנה של התהליכים כלכליים-פוליטיים בהווה, תסייע לאתר מגמות בהתפתחות היחסים בין המטבעות של המדינות השונות.

באופן כללי, הניתוח כולל בחינה ולמידה של ארבעה היבטים עיקריים, הם היבט כלכלי, היבט פוליטי, סיכום של ציפיות, הצהרות וחדשות כלכליות ופוליטיות, וכמובן גורם בלתי ניתן לשליטה וצפי. בתוך כל אחד מהתחומים האלו, במידת האפשר, ישנו ניתוח של מאפיינים שונים כגון:

  • שיעורי ריבית בבנקים.
  • רמת האבטלה.
  • יציבות פוליטית.
  • מדיניות כלכלית מקומית ושינויים במדיניות זו.
  • תלות כלכלית בין מדינות.

ההתמקדות העיקרית של מחקר זה היא בגורמי על המשפיעים על השוק כגון חברות ענק, בנקים מרכזיים, ומדיניות כללית של מדינות. ניתוח זה מתמקד בהיבטים הנ"ל מתוך הנחה שכלכלת מדינות, והיחסים הכלכליים בתוכן ובניהן עשויים להעיד ולצפות שינויים בשווי המטבע שלהן.

ניתוח טכני

שיטה זו מתבססת על ניתוחים מצטברים, ועל התנהגות כלכלית של מדדי מחירים של נכסים נסחרים בעבר ועד היום. מתוך הנתונים והגרפים התואמים להם מתבצע ניתוח אשר מנסה לאתר מגמות ודפוסים כלכליים על סמך דפוסים שנתגלו מבססים תצפיות עתידיות במרווחי זמן שונים.
שיטה זו נסמכת על מספר הנחות בסיס. ההנחה הראשונה היא שניתן לגלם את הכלכלה בגרפים, וכי הם מייצגים נאמנה את מצב השוק. כמו כן, בכדי לצפות את התנהגות המטבעות בעתיד, ישנה הנחה כי שינויים אלו הם מחזוריים ומעגליים, כלומר בעלי דפוס פחות או יותר קבוע, החוזר על עצמו. לבסוף, ההנחה כי ההיסטוריה חוזרת על עצמה מאפשרת להעתיק ולהשליך את דפוסי הסחר ושינויי השערים של המטבעות בעבר אל התנהגות המטבעות בהווה.
הניתוח הטכני הוא ניתוח מורכב, ולכן יש שיגידו שזו אחת הראיות לכך שניתוח זה אינו מדע מדויק. אולם עדיין, ולמרות החישובים המורכבים, נראה כי ניתוח טכני אכן משפר את היכולת לחזות את השוק, שכן סוחרים המשתמשים באסטרטגיה זו זוכים לרווחים נאים.
בניתוח טכני הרעיון הוא לאתר קווי מגמה, ולמצוא האם ביחס בין שני מטבעות, המטבע הראשון מתחזק או נחלש אל מול המטבע השני. מטרה נוספת של הניתוח היא לנסות למצוא שינויים במגמה, כלומר לגלות מתי כיוון המגמה מתהפך. כאשר מנתחים מגמות מסחר בין מטבעות יש לשים לב לאופי המסחר, כלומר האם הניתוח מתבסס על שעות לאורך היום, או על ימים לאורך השבוע. יכול להיווצר מצב בו המגמה המתגלה לאורך השבוע היא של ירידה מדי יום, אולם דווקא לאורך כל יום תהיינה מגמות של עליה. אפשר גם לרדת לרזולוציה נמוכה יותר, למשל רזולוציה דו-שעתית. בתוך כל מגמה כללית ישנן מגמות משניות יותר. הן יכולות להיחשב מגמות משניות או מגמות ראשיות בטווח זמן קצר יותר. יש להתייחס אליהן לפי אופי המסחר שבו בוחר סוחר הפורקס.

בחירת השיטה המתאימה לך

בכדי למצוא את שיטת הניבוי והמסחר הטובה יותר עבורך רצוי להתחיל מהשיטה הבסיסית שהכי נוח לך, ולשכלל אותה משם. לאנשים יש הבנות ואינטואיציות שונות, ומחקר מדוקדק של שינויים באסטרטגיה לצד בחינת השינויים ברווחים ובהבנת השוק יסייעו לך להבין את הכלים היעילים ביותר עבורך להכרה וניתוח מדויקים יותר של שוק הפעילות בו בחרת. השילוב של שתי שיטות הניתוח הוא חיוני, וכאשר השיטות תומכות זו בזו ניתן להגיע לצפי מדויק יותר. מעבר לכך, עיקר הדרך היא לימוד, מחקר, התנסות ושיכלול מתמיד של האסטרטגיה שלך.

הניתוח הטכני הוא ניתוח, ולכן יש שיגידו שזו אחת הראיות לכך שניתוח זה אינו מדע מדויק. אולם עדיין, ולמרות החישובים המורכבים, נראה כי ניתוח טכני אכן משפר את היכולת לחזות את השוק, שכן סוחרים המשתמשים באסטרטגיה זו זוכים לרווחים נאים.
בניתוח טכני הרעיון הוא לאתר קווי מגמה, ולמצוא האם ביחס בין שני מטבעות, המטבע הראשון מתחזק או נחלש אל מול המטבע השני. מטרה נוספת של הניתוח היא לנסות למצוא שינויים במגמה, כלומר לגלות מתי כיוון המגמה מתהפך. כאשר מנתחים מגמות מסחר בין מטבעות יש לשים לב לאופי המסחר, כלומר האם הניתוח מתבסס על שעות לאורך היום, או על ימים לאורך השבוע. יכול להיווצר מצב בו המגמה המתגלה לאורך השבוע היא של ירידה מדי יום, אולם דווקא לאורך כל יום תהיינה מגמות של עליה. אפשר גם לרדת לרזולוציה נמוכה יותר, למשל רזולוציה דו-שעתית. בתוך כל מגמה כללית ישנן מגמות משניות יותר. הן יכולות להיחשב מגמות משניות או מגמות ראשיות בטווח זמן קצר יותר. יש להתייחס אליהן לפי אופי המסחר שבו בוחר סוחר הפורקס.חזרה
כתבות נוספות
כמה מילים על הגבלת הפסד
הטיות חשיבתיות בניהול סיכונים
שיטות מסחר עיקריות בפורקס
המשך