www.par.co.il
השקעות נבונות מתחילות עם - פר

כמה מילים על הגבלת הפסד (Stop loss)

 

עוד לפני העסקה הראשונה שמבצעים בפורקס, צריך לעצוב ולחשוב קודם כמה שואפים להרוויח וכמה מוכנים לסכן, שכן יש קשר בין השניים כאשר מפתחים אסטרטגיית מסחר. כאשר שואפים לרווח גדול יותר, צריך להיות מוכנים גם לסכן יותר. יש שיאמרו שהיחס בין רווח וסיכון להפסד צריך לעמוד על 1:2 לפחות, כלומר על כל סכום עסקה צריך להיות מוכנים לסכן לפחות חצי ממנו. דרך נוספת להסתכל על כך היא להיות מוכנים לסכן 5 פיפסים על כל 10 פיפסים שאנחנו מצפים להרוויח. לפי היחס שייקבע בין רווח פוטנציאלי לסיכון תקבע נקודת הגבלת ההפסד.

נניח ומשקיע מתכוון להיכנס לפוזיציה מסוימת שהוא רואה בה רווח פוטנציאלים של 70 פיפסים. במצב זה עליו לקבוע את הפקודה להבדל ההפסד על 35 פיפסים לפחות. בקביעת נקודת הגבלת הפסד שרירותית ישנה בעיה מסוימת, שכן הפיתוי להזיז נקודה זו ולהגדיל את הסיכון גדול. לא פעם נוצר תרחיש בו נקבעת נקודת הגבלת הפסד אשר מתממשת, ולאחר מכן חלה תפנית, וישנו הרווח הצפוי על העסקה. אולם יש להישאר יציבים למול פיתוי זה, שכן בתור אסטרטגיה לטווח ארוך, חריגה מנקודת הגבלת הפסד שנקבעה הינה מסוכנת.

נקודה נוספת לגבי הגבלת פקודת סטופ לוס היא שיש להקפיד ולהגדיר אותה לפני ביצוע העסקה. שוק הפורקס יכול להיות תזזיתי, ואם תסמכו על כך שתצאו מפוזיציה כאשר אתם רואים שאתם מגיעים לנקודת הסטופ לוס שהגדרתם בניכם לבין עצמכם, אולם התעצלתם להגדירה כחלק מתנאי המסחר, אתם עלולים שלא להספיק לבצע את המכירה בזמן, וכך לספוג הפסדים גדולים משמעותית מאלו שהתכוונתם. לכן הקפידו להקדים תרופה למכה, ולקבוע נקודת הגבלת הפסד מוגדרת. בנושא זה גם יש לזכור כי ניתן להזיז נקודה זו במהלך המסחר, ולכן אין למעשה כל סיבה מעשית או לוגית מדוע לא להגדיר נקודה זו ולהגן על עצמכם, ובמקרים מסוימים אף על רווחים שכבר צברתם באותה עסקה, כאשר נקודת ההבלת ההפסד עוקבת אחר גרף השינוי לאורך העסקה.חזרה
כתבות נוספות
כמה מילים על הגבלת הפסד
הטיות חשיבתיות בניהול סיכונים
שיטות מסחר עיקריות בפורקס
המשך