www.par.co.il
השקעות נבונות מתחילות עם - פר

הגנות מטבע?

איך ניתן להגביל את הסיכונים מחשיפת מט"ח ולחסוך בפעולות הגנה והמרה?   בני אברהם מחברת אופקים פיננסיים על הטכניקות ואפשרויות הפעולה להגנות מטבע.

בישיבת ההנהלה התקופתית הציג סמנכ"ל הכספים את התוצאות הכספיות. בפנים עגומות הוא הסביר כי אכן "עבדנו יפה השנה", "עמדנו ביעדי המכירות", "צמחנו בשווקי היעד" ובכל זאת.. "למרות הכל, לא עמדנו ביעדי רווחיות". "השנה, המטבע הרס לנו את כל הרווח"  .
חברות רבות מבינות כי לגורמים רבים חיצוניים יש השפעה מהותית על התוצאות העסקיות והפיננסיות. שיקולי שינוי בשע"ח , ריבית, מחיר חו"ג ומדד הופכים לחלק בלתי נפרד והכרחי בניהול פיננסי של כל פירמה.
תחום ניהול הסיכונים הפיננסיים צובר בשנים האחרונות תאוצה בעיקר לנוכח התממשות אירועי קיצון. תסריטים שנראו מופרכים הופכים לרלוונטיים ובמציאות בה השקל נסחר בתנודתיות חריפה מול מטבעות העולם ותנאי הריבית ושוק הכספים משתנים בתכיפות. נושא ההגנות ובכלל גידור החשיפה הופכים לכלי מרכזי בניהול הפיננסי.

בני אברהם, מנכ"ל חברת אופקים פיננסיים מציין כי את נושא גידור החשיפה חשוב להפריד לשני רבדים עיקריים : אסטרטגי וטקטי.
בהיבט האסטרטגי, ניהול הסיכונים פיננסים מחייב קביעת מסגרות פעולה ברורות.
שאלות כגון :
מהי החשיפה ? מהו הסיכון ? מה פוטנציאל הנזק שבהתממשות הסיכון עבור החברה?
הן שאלות הבסיס, עוד הרבה לפני ביצוע כל פעולת הגנה בכלל והגנות מטבע בפרט. המתווה האסטרטגי, אומר בני, משמש כמסגרת על לכל פעילות הגידור. סוגיות כגון סוג החשיפה (תזרימית או חשבונאית), קיום תקציב לעסקאות הגנה, טווח הזמן לגידור, היקף גידור מומלץ עומדות ביסוד האסטרטגיה הניהולית פיננסית.

ההיבט הטקטי, מציין בני, הוא מערך הפעולה. כיצד מיישמת חברה הלכה למעשה את מדיניות ניהול הסיכון. כאן נבחן סוגיות כגון :  "מקום ביצוע" : חדר עסקאות/ בנק/ מערכת חוץ בנקאי, "סוגי הכלים הפיננסיים": אופציות/ פורוורד/ אקזוטיות/ אסטרטגיות, "ניהול פוזיציה" :  תחימת הפסד, בחינת הסיכון ועוד..

 

 

התפעול היומיומי, זה שלכאורה חברות רבות מקלות ראש בו, משמש כר נרחב לחיסכון. בפעולת המרת מטבע פשוטה חברה יכולה לחסוך באופן משמעותי. שימוש בחדר עסקאות מצויד, איכותי, וגדול יאפשר לכל חברה לקבל את תנאי העסקה הטובים ביותר. גם בעבור המרת מטבע בהיקף נמוך.
כדוגמא מציין בני, ציטוט שקיבלה חברה להמרת מטבע (דולר לשקל) בשער המחאות של 3.64 בעוד שבפועל אם הייתה נוקטת החברה בפעולה מקצועית ובעבודה נכונה מול חדר העסקאות הציטוט החלופי עמד על שער של 3.69. בחישוב מהיר : בהיקף המרה של 100,000 דולר, החברה הייתה חוסכת באופן מיידי סכום של 5,000 ₪.  
הפערים הגבוהים מחייבים תשומת לב ועבודה נכונה. בחדר העסקאות של אופקים פיננסיים, מציין בני, אנו נתקלים באופן שוטף במצבים בהם תשומת לב ועבודה יסודית פשוטה מאפשרת לחסוך ובאופן ניכר.

לסיכום,
תחום ניהול הסיכונים פיננסים מתפתח בשנים האחרונות. כיום עוד ועוד חברות מבינות כי במציאות כלכלית כה מורכבת ובסביבה עסקית משתנה, חובה לבחון מדיניות לצמצום הסיכון הפיננסי.
גם ההחלטה לא לבצע הגנות מטבע היא החלטה, מציין בני. אנו ממליצים לכל חברה להעמיק בניתוח החשיפה, לא לקבל מייד החלטה לבצע הגנות כי אם לנתח לעומק את פוטנציאל הסיכון. שכן הכל מתחיל ונגמר במידת ההשפעה שיש לאותם גורמי שוק על כל חברה ובאופן ייחודי.

 

 חזרה
כתבות נוספות
כמה מילים על הגבלת הפסד
הטיות חשיבתיות בניהול סיכונים
שיטות מסחר עיקריות בפורקס
המשך