www.par.co.il
השקעות נבונות מתחילות עם - פר

 

הנתונים האחרונים בענף הנדל"ן מראים על התעוררות מרשימה בענף. נשאלת השאלה – האם המשבר הכלכלי מתקרב לסיומו? האם אנו על סף תקופת צמיחה חדשה?
הנתונים הנ"ל והרפורמה שהתקבלה במינהל מקרקעי ישראל עשויה לגרום גם לכם להקים עסק להשקעות בנדל"ן ולנסות ליהנות מהתאוששות וצמיחת הענף. בבואכם להקים עסק בתחום הנדל"ן יעלו בפניכם כמה שאלות:
מהו הגוף המשפטי שיש להקים? קיימות כמה אפשרויות כשלכל אחת היתרונות והחסרונות שלה.
אחד השיקולים העיקריים הינו שיקול המס. אין ספק שתכנון מס נכון יכול לחסוך לכם עשרות ומאות אלפי ₪. יש לזכור שתשלומי המס יכולים להשתנות בין סוגי התאגידים:
חברה בע"מ – שיעור המס על רווחי החברות בשנת 2009 הינו 26% אך הכסף נשאר בחברה ואינו עובר לבעלי המניות (אלא בתשלום מס נוסף באמצעות דיבידנד או משכורת). חברה בע"מ עשויה להיחשב גם כאיגוד מקרעין על פי הגדרתה בחוק מיסוי מקרקעין.
עוסק מורשה – שיעורי המס הינם שיעורי המס החלים על יחידים כולל זיכויים וניכויים הכלולים במיסוי יחיד.
מסגרת פרטית שבמסגרתה ניתן לקבל פטור ממס שבח במכירת דירת מגורים פעם בשמונה עשר חודשים (במקרה של דירה אחת) או ארבע שנים (במקרה של מספר דירות) וזאת בכפוף לתנאים,
לשם כך מומלץ לפנות לרואה חשבון המתמחה בתחום מיסוי הנדל"ן אשר יוכל להנחותכם בקבלת ההחלטה הנכונה.
חשוב לזכור שקיימים שיקולים נוספים מלבד השיקול המיסויי כגון הגנה משפטית, שקיפות נתונים, הכנסת משקיע עתידי, עלויות וכו'. גם בשיקולים אלה רואה חשבון אקטיבי יוכל לסייע לכם בקבלת החהחלטה.חזרה
כתבות נוספות